Retursentre for utreisepliktige (2012)


Evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet.

Last ned hele rapporten 

Retursentre for utreisepliktige. Evaluering av konseptutvikling og etableringsarbeid i Utlendingsdirektoratet (pdf, 1,1 MB)

Sammendrag

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og sammenfatter arbeidet med konseptutvikling og etablering av retursentre for utreisepliktige. Målsetningen har vært å studere involverte aktørers erfaringer med prosessen og UDIs arbeid.

Vi har i tillegg valgt å dra noen historiske linjer i arbeidet overfor personer med endelig avslag, og studert utviklingen i den norske asyl- og returpolitikken tilknyttet nevnte gruppe. Rapporten baseres på en omfattende gjennomgang av UDIs interne og offentlige dokumenter, dokumenter fra involverte parter, samt utredninger og tidligere forskning tilknyttet den norske asylpolitikken overfor personer med endelig avslag.

Vi har i tillegg intervjuet sentrale personer i UDI, inkludert Region- og mottaksavdelingen, prosjektgruppen, Returenheten og Regionkontor Sør som hadde et nasjonalt ansvar for koordinering av utlysningsrundene, representanter fra fire driftsoperatører, Politiets Utlendingsenhet (PU) og Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS). Justis- og politidepartementet har etter eget ønske ikke vært informanter i evalueringen. 

Utført av: NTNU Samfunnsforskning AS

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?