Søk i åpne kilder – hva er lov? (2019)


Simonsen Vogt Wiig har undersøkt det juridiske grunnlaget for UDI og UNE sin bruk av søk i åpne kilder i forbindelse med behandlingen av saker om beskyttelse (asyl). Utredningen skal brukes til å forbedre arbeidet med slike søk i de to etatene.

Les rapporten

Søk i åpne kilder - hva er lov? (pdf, 1,5 MB)

Om rapporten

  • Hovedkonklusjonen i rapporten er at de ikke finnes noen absolutte hindringer i regelverket mot at utlendingsmyndighetene bruker informasjon som ligger åpent tilgjengelig på internett i forbindelse med saksbehandling.
  • Spesielle tiltak kan være nødvendig for å unngå at informasjonssikkerheten kompromitteres, for eksempel at søkene gjennomføres fra spesielt sikrede PCer.
  • For å sikre kvaliteten på opplysningene, er kildekritikk særlig viktig når UDI benytter informasjon hentet fra sosiale medier.
  • Utlendingsmyndighetene bør etablere noen rutiner og retningslinjer for hvordan søk i åpne kilder skal gjennomføres i praksis. Utredningen har noen forslag til slike rutiner.
  • Utlendingsmyndighetene må kunne dokumentere at praksis knyttet til søk i åpne kilder er i tråd med loven. Det kan være behov for å supplere dokumentasjonen som allerede finnes.
  • Utlendingsmyndighetene bør gjøre en ny vurdering av personvernkonsekvenser knyttet til søk i åpne kilder.
  • Utlendingsmyndighetene bør være åpne om at det søkes etter informasjon i åpne kilder på internett. God informasjon er sentralt for legitimiteten på dette området.
  • Fiktive profiler kan være problematisk, men flere grunnleggende hensyn taler for bruk av slike profiler og er vurdert å veie tyngre enn hensynet til åpenhet.

Oppdragstaker: Simonsen Vogt & Wiig

Oppdragsgiver: UDI

Fant du det du lette etter?