Troverdighetsvurderinger i asylsaker (2014)


Juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge.

Last ned hele rapporten

Troverdighetsvurderinger i asylsaker. Juss og tverrfaglighet i opplæringen i fire direktorater - Belgia, Storbritannia, Sverige og Norge, 2014 (pdf, 4,5 MB)

Sammendrag

Dette studiet beskriver hvilken opplæring og veiledning som antas å utgjøre «beste praksis» når troverdigheten av asylforklaringer skal vurderes. Hvilke rettslige kriterier og standarder gjelder i tillegg til de almene bevisreglene? Hvordan kan bruk av oppfølgingsspørsmål i intervju best ivareta korrekt anvendelse av rettsreglene, og hvilken betydning kan funn fra andre disipliner som psykologi og antropologi tenkes å kunne ha?

Utført av: Cecilie Schjatvet

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?