Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak (2014)


Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter gjennomført en undersøkelse av vold og trusler i asylmottak.

Last ned hele rapporten

Probarapport 2014-Undersøkelse av vold og uønskede hendelser i asylmottak (pdf, 4,7 MB)

Sammendrag

På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) har Proba samfunnsanalyse gjennomført en kartlegging av forekomsten av vold og trusler i asylmottak. Vi har undersøkt bakgrunnen for voldshendelser og hvor alvorlig den volden som finner sted er. Vi har også foreslått tiltak for å forebygge vold og trusler.

UDI gjennomførte i 2007 en kartlegging av vold og trusler i asylmottak. Det er i
årene etter 2007 skjedd store endringer på mottaksfeltet, og UDI har derfor
ønsket en oppdatert undersøkelse.

Utført av: Proba samfunnsanalyse i samarbeid med Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS).

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?