Underveis. En studie av enslige mindreårige asylsøkere (2010)


Denne studien søker å forstå de underliggende årsakene og motivene for enslige mindreårige asylsøkeres migrasjon, og å skape kunnskap om hva som avgjør hvilke land de ender opp i.

Last ned hele rapporten

Underveis. En studie av enslige mindreårige asylsøkere (pdf, 2,0 MB)

Sammendrag

Denne studien søker å forstå de underliggende årsakene og motivene for enslige mindreårige asylsøkeres migrasjon, og å skape kunnskap om hva som avgjør hvilke land de ender opp i. Studien er i all hovedsak basert på kvalitative intervjuer, hvor det er blitt lagt spesiell vekt på å få fram enslige mindreårige asylsøkeres egne erfaringer og forståelse av migrasjonsprosessen. Deres historier belyses videre gjennom intervjuer med relevante fagpersoner innenfor mottaks- og barnevernsektoren. Disse vil kunne bidra med kunnskap om enslige mindreåriges migrasjonsprosess.

De konkrete spørsmålene som oppdragsgiver ønsket besvart, var:

  • Hvorfor reiser enslige mindreårige asylsøkere hjemmefra?
  • Hvorfor kommer enslige mindreårige asylsøkere til Norge?
  • Hvem (for eksempel asylsøkeren, familien, smugleren) foretar valg av land?
  • Hvilke forhold avgjør valg av land?

Bestilt av: UDI

Utført av: Fafo

Fant du det du lette etter?