Veien videre (2010)


Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser.

Last ned hele rapporten

Veien videre. Evaluering av kvalifiserings- og opplæringsopplegget som tilbys enslige mindreårige med begrensede oppholdstillatelser (pdf, 679 kB)

Sammendrag

Som et resultat av regjeringens innstramninger i asylpolitikken, er det siden mai 2009 og oktober 2010 gitt begrenset oppholdstillatelse til 71 ungdommer som har søkt asyl i Norge. Disse ungdommene har fått en tidsbegrenset oppholdstillatelse som gir dem rett til å bli i Norge frem til fylte 18 år.

Slik opplegget fungerer i dag, er det rom for forbedringer, og konkrete anbefalinger i denne rapporten er:

  • At det utvikles et opplegg som gir mulighet for et relevant • vitnemål på minst grunnskolenivå innenfor den tiden ungdommene har til rådighet, eller vurdere muligheten for at ungdommene kan søke om utsatt hjemreise ved påbegynt skolegang.
  • At det utvikles et opplegg tilpasset analfabeter.
  • At det tilbys flere alternative løp i opplæringen utover de som finnes i dag, med vekt på opplegg som gir dokumentert konkret kompetanse eller ferdigheter innenfor tiden som er til rådighet (f.eks. bilkjøring og systematisk opplæring i yrkesfaglige felt som frisør, mekaniker og kokk).
  • At det tilbys systematisk engelskopplæring med mulighet for å oppnå vitnemål, i tillegg til norskopplæringen.

Disse tiltakene vil, avhengig av antallet ungdom som i fremtiden vil bli gitt slik oppholdstillatelse, sannsynligvis kreve at man i større grad går vekk fra gruppebasert undervisning og over til individuelle løp, og at disse må være systematiserte og resultatorienterte.

Utført av: Fafo

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?