Assisterte returer etter returland og returtype (2018)


Tabellen viser antall personer som har reist med assistert retur i 2018, fordelt på hvilket land de returnerte til og hva slags type retur det var.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2018: Antall personer som reiste med assistert retur1 etter returland.
Returland Antall
Irak 44
Etiopia 43
Somalia 35
Afghanistan 16
Russland 12
Iran 9
Libanon 7
Pakistan 6
Albania 5
Ukraina 5
Tyrkia 5
Romania 4
Nigeria 4
Egypt 4
Sri Lanka 3
Marokko 3
Usbekistan 3
Eritrea 3
Andre 31
Totalt 242

Hvorav 56 var ledsaget av politiet 2.

1Assistert retur er retur med bistand fra norske myndigheter for utlendinger med avslag på søknad om beskyttelse eller som har søknad om beskyttelse under behandling og utlendinger som oppholder seg uten lovlig opphold i Norge som ønsker å returnere til hjemlandet.

2Ledsaget retur er retur ledsaget av politiet på reisen. Ledsaget retur tilbys som et alternativ til utlendinger som ønsker å returnere, men som ikke kan returnere med program for assistert retur av hensyn til flysikkerheten, mangel på reisedokumenter eller fordi leverandør av program for assistert retur ikke kan tilby retur til enkelte land, og som av den grunn må ledsages av politiet.

Fant du det du lette etter?