Assisterte returer etter returland og returtype (2019)


Tabellen viser antall personer som har reist med assistert retur i 2019, fordelt på hvilket land de returnerte til og hva slags type retur det var.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2019: Antall personer som reiste med assistert retur1 etter returland.
Returland Antall
Etiopia 41
Somalia 33
Irak 16
Romania 15
Tyrkia 11
Iran 9
Russland 8
Bulgaria 7
Filippinene 6
Kasakhstan 5
Afghanistan 5
Polen 4
Mexico 4
Ukraina 3
Colombia 3
Spania 3
Albania 3
Usbekistan 3
Thailand 3
Eritrea 3
India 3
Andre 25
Totalt 213

Hvorav 51 var ledsaget av politiet 2.

1Assistert retur er retur med bistand fra norske myndigheter for utlendinger med avslag på søknad om beskyttelse eller som har søknad om beskyttelse under behandling og utlendinger som oppholder seg uten lovlig opphold i Norge som ønsker å returnere til hjemlandet.

2Ledsaget retur er retur ledsaget av politiet på reisen. Ledsaget retur tilbys som et alternativ til utlendinger som ønsker å returnere, men som ikke kan returnere med program for assistert retur av hensyn til flysikkerheten, mangel på reisedokumenter eller fordi leverandør av program for assistert retur ikke kan tilby retur til enkelte land, og som av den grunn må ledsages av politiet.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?