Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2016)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2016. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2016: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Afghanistan 34 6 7 10 5 13 20 18 3 4 4 4 128
Albania 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 6
Algerie 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Burundi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Egypt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 3 1 0 1 1 8 2 5 6 5 6 9 47
Etiopia 4 2 6 4 0 2 1 1 0 0 0 1 21
Gambia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Irak 3 2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 12
Iran 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 3
Kina 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3
Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Kuwait 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Libya 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 4
Mali 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 3 1 2 1 2 0 4 3 4 1 1 0 22
Pakistan 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Romania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Senegal 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Somalia 3 1 2 1 3 0 2 3 1 0 0 0 16
Sri Lanka 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Statsløs 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 7
Sudan 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Syria 5 3 0 1 1 1 4 3 1 1 4 1 25
Tyrkia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Ukraina 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 63 18 21 21 14 27 40 40 19 18 21 18 320

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Fant du det du lette etter?