Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2017)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2017. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2017: Enslige mindreårige asylsøkere1 etter statsborgerskap og måned.
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Afghanistan 3 2 3 1 6 6 9 2 2 4 5 1 44
Albania 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Algerie 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Egypt 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Elfenbenskysten 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 13 1 5 4 5 4 3 3 8 1 3 1 51
Etiopia 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
Filippinene 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Guinea 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Irak 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 11
Iran 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Kina 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Libanon 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Marokko 0 1 0 0 0 0 4 1 0 2 0 0 8
Nigeria 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Somalia 0 1 0 0 2 0 1 1 0 2 0 0 7
Statsløs 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 7
Sudan 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Syria 10 1 3 1 2 8 3 4 1 3 1 2 39
USA 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Totalt 36 9 15 8 16 23 27 14 12 13 11 7 191

1Enslig mindreårig asylsøker (EMA) er en asylsøker som oppgir å være under 18 år, og som er uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge.

Fant du det du lette etter?