Asylsøknader enslige mindreårige asylsøkere (2021)


Tabellen viser hvor mange personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge i 2021. Tallene viser også hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2021: Enslige mindreårige asylsøkere etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Total
Afghanistan 1 1 2 11 6 9 9 13 11 6 17 19 105
Algerie 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Eritrea 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 4
Etiopia 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 3
Irak 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Iran 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Marokko 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Statsløs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2
Syria 0 0 2 4 6 5 10 2 5 7 11 6 58
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Total 1 1 4 18 12 14 22 16 17 17 30 29 181

Publisert 24.01.2022

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?