Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2011)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader om beskyttelse (asyl) i Norge (behandlet i 2011), for personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
Tabellen laster inn data
Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2011)
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning (Asyl)Annen FlyktningsstatusHumanitære grunner15-månedersregelenEMA begrensetAvslagDublin II-forordningenTrygt 3dje landTrukket / henlagtTotalt
Afghanistan 48 257 15   10 9 38   9 386
Albania                 1 1
Algerie     1       8   6 15
Bangladesh     1     1       2
Burundi 1                 1
Dem. Rep. Kongo (DRC) 6                 6
Eritrea 39   19   2 2 3     65
Etiopia 3   11   6 2     2 24
Ghana         1   1     2
Guinea 1       1   2     4
Irak     4   2 3 5   4 18
Iran 1 1       2 3     7
Jemen     1             1
Kina 7         1       8
Kirgisistan         1         1
Kongo (Brazzaville)                 1 1
Kosovo         1         1
Liberia             1     1
Libya             7   4 11
Marokko 1       1 1 6   3 12
Myanmar   2               2
Nigeria 1 1         1     3
Pakistan 1   1     4       6
Russland     3     5 3     11
Rwanda     2             2
Sierra Leone           1       1
Somalia 61 24 2   2   22   6 117
Sri Lanka     8     12     1 21
Statsløs     3     1 3   2 9
Sudan 1             1 1 3
Syria     1             1
Tunisia             3   1 4
USA     1             1
Usbekistan     2   2 1       5
Vietnam                 2 2
Zimbabwe 1       1   1     3
Total 172 285 75   30 45 107 1 43 758

Fant du det du lette etter?