Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2015)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2015) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
Tabellen laster inn data
januar - desember 2015 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
StatsborgerskapKonvensjonsflyktning (Asyl)Annen FlyktningsstatusHumanitære grunnerEMA begrensetAvslagDublin III-forordningTrygt 3dje landTrukket / henlagtTotaltInnvilgelsesandel realitetsbehandlet %*Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 197 290 35 10 5 4 2 8 551 99 96
Albania 0 0 0 0 11 0 0 1 12 0 0
Algerie 0 0 0 1 0 0 0 4 5 0 0
Andre 10 0 4 1 5 1 0 5 26 74 56
Eritrea 372 0 3 0 0 1 0 2 378 100 99
Etiopia 23 0 4 2 1 0 0 1 31 96 93
Marokko 0 0 0 0 3 5 0 3 11 0 0
Somalia 36 6 1 0 1 3 1 1 49 98 88
Statsløs 16 1 2 0 1 0 1 2 23 95 83
Syria 56 9 0 1 0 0 2 4 72 100 92
Tyrkia 5 1 0 0 0 0 0 1 7 100 86
Total 715 307 49 15 27 14 6 32 1165 98 92

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 utfall.

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak (ikke EMA begrenset).

Asylvedtak oppdateres en gång per måned og publiseres på følgende datoer i 2016:
04.02.2016 statistikk januar
04.03.2016 statistikk januar - feburar
05.04.2016 statistikk januar - mars
04.05.2016 statistikk januar - april
03.06.2016 statistikk januar - mai
05.07.2016 statistikk januar - juni
04.08.2016 statistikk januar - juli
06.09.2016 statistikk januar - august
05.10.2016 statistikk januar - september
04.11.2016 statistikk januar - oktober
05.12.2016 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2016 - 05.01.2017

Fant du det du lette etter?