Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2019)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2019) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
January - December 2019 - Asylum Decisions for Unaccompanied Minors by the Norwegian Directorate of Immigration(First Instance) by Citizenship and Outcome..
Citizenship Asylum Other protection Humanitarian grounds UAM limited Rejection Dublin III-Convention Residences in safe 3rd country Withdrawn/Dismissed Total
Afghanistan 23 17 17 2 1 0 0 0 60
Albania 0 0 0 0 4 0 0 0 4
Algeria 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Bosnia and Herzegovina 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Congo 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Egypt 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Eritrea 23 0 0 0 0 0 0 0 23
Ethiopia 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Gambia 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Iraq 1 0 3 0 0 0 0 0 4
Jordan 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Moldova 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Morocco 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Pakistan 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Poland 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Russia 0 0 2 0 3 0 0 0 5
Somalia 2 0 0 0 0 0 0 1 3
South Africa 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Stateless 5 0 2 0 0 0 0 0 7
Syrian Arab Republic 44 0 0 0 0 0 0 0 44
Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Ukraine 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Yemen 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Total 100 18 27 4 14 0 1 3 167

Statistics on Asylum applications will be published monthly at the following dates in 2020 at 10 am:
05.02.2020 Statistics January
04.03.2020 Statistics January - February
03.04.2020 Statistics January - March
05.05.2020 Statistics January - April
04.06.2020 Statistics January - May
06.07.2020 Statistics January - June
04.08.2020 Statistics January - July
04.09.2020 Statistics January - August
06.10.2020 Statistics January - September
04.11.2020 Statistics January - October
04.12.2020 Statistics January - November
To be announced - Statistics January - December

Kilde/Source: Utlendingsdirektoratet/Norwegian Directorate of Immigration (UDI)

First Published 07.01.2020 10:00
Revised 23.01.2020 10:00

Fant du det du lette etter?