Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2019)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2019) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - juni 2019 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning (Asyl) Annen Flyktningsstatus Humanitære grunner EMA begrenset Avslag Dublin III-forordning Trygt 3dje land Trukket / henlagt Totalt Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 13 8 8 2 1 0 0 0 32 91 91
Albania 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Algerie 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Eritrea 16 0 0 0 0 0 0 0 16 100 100
Etiopia 0 0 1 1 0 0 0 0 2 50 50
Gambia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Irak 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100 100
Moldova 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Polen 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Russland 0 0 2 0 1 0 0 0 3 67 67
Somalia 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Syria 20 0 0 0 0 0 0 0 20 100 100
Sør-Afrika 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ukraina 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Total 52 8 13 3 7 0 0 1 84 88 87

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.07.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?