Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2020)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2020) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - desember 2020 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning (Asyl) Annen Flyktningsstatus Humanitære grunner EMA begrenset Avslag Dublin III-forordning Trygt 3dje land Trukket / henlagt Totalt Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 4 9 13 2 2 1 2 0 33 87 79
Albania 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Algerie 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Eritrea 2 0 0 0 0 1 0 1 4 100 50
Etiopia 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Iran 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Jemen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Libya 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Marokko 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100 100
Somalia 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Statsløs 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Syria 27 0 0 0 0 2 1 0 30 100 90
Total 34 10 15 2 7 5 5 3 81 87 73

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?