Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2020)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2020) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - mars 2020 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning (Asyl) Annen Flyktningsstatus Humanitære grunner EMA begrenset Avslag Dublin III-forordning Trygt 3dje land Trukket / henlagt Totalt Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 1 2 1 0 2 1 2 0 9 67 44
Eritrea 1 0 0 0 0 1 0 1 3 100 33
Etiopia 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Jemen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Marokko 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100 100
Somalia 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Syria 8 0 0 0 0 0 0 0 8 100 100
Total 10 3 3 0 4 2 3 1 26 80 62

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
05.05.2020 statistikk januar - april
04.06.2020 statistikk januar - mai
06.07.2020 statistikk januar - juni
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 03.04.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?