Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2020)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2020) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - juni 2020 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning (Asyl) Annen Flyktningsstatus Humanitære grunner EMA begrenset Avslag Dublin III-forordning Trygt 3dje land Trukket / henlagt Totalt Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 2 4 4 2 2 1 2 0 17 71 59
Albania 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Algerie 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Eritrea 1 0 0 0 0 1 0 1 3 100 33
Etiopia 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Ghana 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Iran 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Jemen 0 1 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Marokko 0 0 2 0 0 0 0 0 2 100 100
Somalia 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0
Syria 15 0 0 0 0 0 0 0 15 100 100
Total 18 5 6 2 7 3 4 1 46 76 63

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Asylsøknader oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 06.07.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?