Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall for enslige mindreårige asylsøkere (2021)


Tabellen viser de ulike utfallene av søknader (behandlet i 2021) fra personer som oppga at de var under 18 år og uten foreldre eller andre med foreldreansvar, da de søkte beskyttelse (asyl) i Norge, og som var under 18 år på vedtakstidspunktet.
  • Om statistikken

Tabellen laster inn data
januar - desember 2021 - Asylvedtak for enslige mindreårige i UDI(første instans) etter statsborgerskap og utfall.
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning (Asyl) Annen Flyktningsstatus Humanitære grunner EMA begrenset Avslag Dublin III-forordning Trygt 3dje land Trukket / henlagt Totalt Innvilgelsesandel realitetsbehandlet %* Innvilgelsesandel alle%**
Afghanistan 22 23 9 0 0 0 0 0 54 100 100
Albania 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Eritrea 2 0 0 0 0 0 0 0 2 100 100
Etiopia 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Irak 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Iran 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Sverige 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Syria 36 0 0 0 0 0 0 1 37 100 97
Total 61 23 11 0 0 0 1 2 98 100 97

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning(Asyl),Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?