Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2018. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar 2018: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
AsylmottakJan
Alstahaug 137
Alta EM 11
Ankomstsenter Østfold, Råde 15
Arna 164
Bankplassen 149
Dikemark 135
Drammen 87
Drevsjø 114
Gibostad EM 25
Hobøl 108
Hobøl TA 15
Hurdal Leiersted 72
Hvalsmoen transitt Hero 119
Hvalstad asylmottak - transitt 9
130
Ila integrering 99
Kasper transitt 80
Kongsvinger 130
Kristiansand integrering 166
Kristiansand TA 19
Kvæfjord 119
Larvik 64
Larvik integrering 64
Leira 91
Leira EM 27
Leira TA 20
Lillesand 144
Litlabø EM 22
Lund 125
Lyng 163
Lyng EM 23
Lyng EM ll 24
Mandheimen 102
Modum EM 30
Mysebu asylmottak - transitt 15
Nome 176
Nordre Land EM 14
Refstad, ankomsttransitt Hero 153
Sandnes EM 26
Setermoen 126
Setermoen TA 16
Sjøvegan 81
Sjøvegan EM 17
Sogndal 133
Solbakken 113
Steinkjer integrering 71
Steinkjer kommunale 65
Stord 154
Søre Sunnmøre 179
Tingvoll 139
Toten 116
Trondheim 223
Tverlandet 77
Tverlandet integrering 41
Vang 121
Volda EM 27
Totalt 4885