Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2018. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2018: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
AsylmottakJanFebMarApr
Alstahaug 137 151 144 139
Alta EM 11 11 0 0
Ankomstsenter Østfold, Råde 15 28 15 33
Arna 164 170 166 158
Bankplassen 149 162 161 161
Dikemark 135 138 139 134
Drammen 87 1 0 0
Drevsjø 114 107 102 97
Gibostad EM 25 25 22 19
Hobøl 108 108 109 108
Hobøl TA 15 18 19 20
Hurdal Leiersted 72 65 0 0
Hvalsmoen transitt Hero 119 204 147 106
Hvalstad asylmottak - transitt 9 0 0 0
130 129 127 118
Ila integrering 99 81 0 0
Kasper transitt 80 0 0 0
Kongsvinger 130 130 136 126
Kristiansand integrering 166 164 156 151
Kristiansand TA 19 19 20 20
Kvæfjord 119 0 0 0
Larvik 64 67 68 68
Larvik integrering 64 64 71 58
Leira 91 98 93 95
Leira EM 27 25 22 19
Leira TA 20 19 18 16
Lillesand 144 149 150 130
Litlabø EM 22 16 0 0
Lund 125 129 122 114
Lyng 163 171 166 155
Lyng EM 23 20 23 18
Lyng EM ll 24 24 20 12
Mandheimen 102 1 0 0
Modum EM 30 37 27 25
Mysebu asylmottak - transitt 15 21 31 34
Nome 176 196 192 169
Nordre Land EM 14 0 0 0
Refstad, ankomsttransitt Hero 153 152 153 140
Sandnes EM 26 25 22 21
Setermoen 126 125 125 125
Setermoen TA 16 16 17 16
Sjøvegan 81 111 105 96
Sjøvegan EM 17 15 20 16
Sogndal 133 6 1 0
Solbakken 113 120 116 115
Steinkjer integrering 71 58 64 68
Steinkjer kommunale 65 69 72 63
Stord 154 159 157 148
Søre Sunnmøre 179 176 172 162
Tingvoll 139 141 139 131
Toten 116 143 138 137
Trondheim 223 221 210 212
Tverlandet 77 80 76 74
Tverlandet integrering 41 47 47 46
Vang 121 128 128 125
Volda EM 27 22 17 16
Totalt 4885 4562 4245 4014