Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2019. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2019: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
Asylmottak Jan Feb Mar Apr Mai Jun
Ankomstsenter Østfold, Råde 27 54 29 20 14 35
Arna 179 168 163 167 151 147
Bankplassen 173 179 163 155 147 147
Dikemark 122 94 49 0 0 0
Drevsjø 101 103 99 94 96 101
Hobøl 108 123 115 112 115 115
Hobøl TA 18 17 18 19 20 19
Hvalsmoen transitt Hero 197 190 203 189 149 95
171 174 164 155 143 141
Kristiansand integrering 155 147 134 145 153 145
Kristiansand TA 19 16 16 17 18 18
Larvik 97 89 87 91 89 86
Larvik integrering 60 49 53 59 60 55
Leira 92 84 89 88 91 91
Leira TA 16 12 16 17 14 16
Lund 153 153 144 122 119 120
Lyng EM ll 11 16 18 18 20 18
Mysebu asylmottak - transitt 24 20 14 0 0 0
Mysebu EM ankomsttransitt Ostra 0 0 0 19 15 23
Nome 192 197 191 190 181 167
Refstad, ankomsttransitt Hero 175 161 192 174 142 122
Setermoen 133 128 124 123 123 113
Setermoen TA 19 18 17 18 19 18
Sjøvegan 111 103 99 97 103 97
Sjøvegan EM 9 8 16 18 24 21
Steinkjer integrering 71 75 63 57 53 52
Steinkjer kommunale 71 67 69 74 84 77
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Nannestad 0 0 0 6 7 7
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Storfossen 0 0 0 3 6 6
Stord 183 178 163 154 154 148
Søre Sunnmøre 189 191 189 184 171 168
Tingvoll 119 116 118 115 115 106
Toten 139 139 138 131 128 131
Trandum - Ullensaker 1 1 1 1 0 0
Trondheim 218 212 202 200 211 199
Tverlandet 89 87 85 84 86 79
Tverlandet integrering 45 49 49 45 44 38
Vang 148 146 139 140 135 134
Volda EM 20 19 13 1 0 0
Totalt 3655 3583 3442 3302 3200 3055

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2019 klokken 10:00:
06.08.2019 statistikk januar - juli
05.09.2019 statistikk januar - august
04.10.2019 statistikk januar - september
05.11.2019 statistikk januar - oktober
05.12.2019 statistikk januar - november
Statistikk hele året 2019 - blir kunngjort senere

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.07.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?