Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2020. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2020: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
Asylmottak Jan Feb Mar Apr
Ankomstsenter Østfold, Råde 69 30 9 12
Arna 161 165 163 160
Drevsjø 121 105 109 110
Hobøl 125 123 122 110
Hobøl TA 18 19 19 19
141 138 142 143
Kasper transitt LINK 181 153 117 95
Kristiansand integrering 134 129 128 154
Kristiansand TA 14 15 17 17
Leira 104 109 110 111
Leira TA 14 11 12 12
Lund 121 122 120 122
Mysebu EM ankomsttransitt Ostra 14 16 17 16
Refstad, ankomsttransitt Hero 176 191 160 148
Setermoen 128 126 122 114
Setermoen TA 16 18 19 19
Sjøvegan 95 94 97 93
Sjøvegan EM 23 22 20 20
Steinkjer integrering 37 37 39 40
Steinkjer kommunale 68 67 67 70
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Nannestad 5 6 7 7
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Storfossen 7 7 6 7
Stord 142 154 154 154
Tingvoll 107 99 108 109
Toten 137 136 121 134
Trondheim 207 216 202 206
Tverlandet 88 88 92 91
Tverlandet integrering 26 25 36 33
Vang 147 154 156 154
Totalt 2626 2575 2491 2480

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
04.06.2020 statistikk januar - mai
06.07.2020 statistikk januar - juni
04.08.2020 statistikk januar - juli
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 05.05.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?