Beboere i asylmottak etter asylmottak og måned (2020)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i de ulike asylmottakene i Norge per måned i 2020. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2020: Antall beboere i asylmottak etter asylmottak og måned.
Asylmottak Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul
Ankomstsenter Østfold, Råde 69 30 9 12 5 8 29
Arna 161 165 163 160 147 141 142
Drevsjø 121 105 109 110 105 104 103
Hobøl 125 123 122 110 92 87 83
Hobøl TA 18 19 19 19 20 20 19
141 138 142 143 136 133 133
Kasper transitt LINK 181 153 117 95 67 39 53
Kristiansand integrering 134 129 128 154 147 125 120
Kristiansand TA 14 15 17 17 17 17 16
Larvik 0 0 0 0 100 138 122
Leira 104 109 110 111 99 89 85
Leira TA 14 11 12 12 12 15 15
Lund 121 122 120 122 124 113 112
Mysebu EM ankomsttransitt Ostra 14 16 17 16 15 16 21
Nome 0 0 0 0 0 0 33
Refstad, ankomsttransitt Hero 176 191 160 148 80 60 13
Setermoen 128 126 122 114 108 85 87
Setermoen TA 16 18 19 19 20 20 20
Sjøvegan 95 94 97 93 84 74 66
Sjøvegan EM 23 22 20 20 17 15 18
Steinkjer integrering 37 37 39 40 33 27 26
Steinkjer kommunale 68 67 67 70 65 61 62
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Nannestad 5 6 7 7 8 6 7
Stendi Særskilt bo- og omsorgsløsning - avd. Storfossen 7 7 6 7 7 7 8
Stord 142 154 154 154 154 147 140
Tingvoll 107 99 108 109 107 103 96
Toten 137 136 121 134 152 140 130
Trondheim 207 216 202 206 206 204 193
Tverlandet 88 88 92 91 91 91 92
Tverlandet integrering 26 25 36 33 32 30 25
Vang 147 154 156 154 151 136 134
Totalt 2626 2575 2491 2480 2401 2251 2203

Statistikk om mottak oppdateres en gang per måned og publiseres på følgende datoer i 2020 klokken 10:00:
04.09.2020 statistikk januar - august
06.10.2020 statistikk januar - september
04.11.2020 statistikk januar - oktober
04.12.2020 statistikk januar - november
Dato blir annonsert - statistikk januar - desember

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.08.2020 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?