Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak i 2018, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar 2018: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe.
Statsborgerskap0 - 5 år6 - 10 år11 - 17 årVoksenTotal
Afghanistan 61 61 242 387 751
Albania 1 1 1 5 8
Algerie 0 0 0 10 10
Andre1 6 5 5 66 82
Bangladesh 4 7 5 16 32
Burundi 0 0 1 5 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 7 3 2 8 20
Egypt 1 0 0 5 6
Elfenbenskysten 1 0 0 6 7
Eritrea 118 23 45 680 866
Etiopia 81 20 6 443 550
Filippinene 3 1 0 2 6
Ghana 6 3 0 7 16
Guinea 1 0 1 6 8
Irak 37 52 58 288 435
Iran 31 15 18 354 418
Jemen 2 1 2 13 18
Kasakhstan 0 0 1 4 5
Kina 3 1 1 13 18
Kirgisistan 3 1 0 3 7
Libanon 3 2 0 9 14
Liberia 1 1 1 2 5
Libya 0 0 0 11 11
Marokko 3 2 1 17 23
Mongolia 1 1 0 4 6
Myanmar 0 0 0 5 5
Nigeria 6 5 0 15 26
Norge 23 4 1 0 28
Pakistan 4 5 5 16 30
Russland 8 6 6 35 55
Somalia 49 15 8 170 242
Sri Lanka 1 2 0 7 10
Statsløs 18 26 23 157 224
Sudan 4 0 1 25 30
Syria 104 79 72 457 712
Sør-Sudan 9 4 0 3 16
Tunisia 0 0 2 3 5
Tyrkia 25 18 15 82 140
Uganda 0 0 0 8 8
Ukraina 0 0 1 5 6
Usbekistan 0 1 0 6 7
Venezuela 1 0 0 7 8
Zimbabwe 0 1 1 3 5
Totalt 626 366 525 3368 4885

1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.