Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak i 2018, hvilken aldersgruppe de tilhørte og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
April 2018: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og aldersgruppe.
Statsborgerskap0 - 5 år6 - 10 år11 - 17 årVoksenTotal
Afghanistan 48 45 170 303 566
Albania 1 1 4 8 14
Algerie 0 0 0 8 8
Andre1 11 3 6 63 83
Angola 1 0 1 8 10
Aserbajdsjan 0 0 0 5 5
Bangladesh 4 5 4 13 26
Dem. Rep. Kongo (DRC) 4 2 0 9 15
Eritrea 98 21 36 578 733
Etiopia 81 20 4 386 491
Filippinene 3 1 0 2 6
Ghana 1 3 0 5 9
Guinea 1 0 2 4 7
Irak 36 44 45 242 367
Iran 30 13 10 316 369
Jemen 1 2 2 10 15
Kamerun 0 1 0 5 6
Kina 2 2 0 12 16
Libanon 0 2 0 6 8
Liberia 1 1 1 2 5
Libya 0 0 0 7 7
Marokko 3 2 1 11 17
Mongolia 1 1 0 4 6
Myanmar 0 0 0 5 5
Nigeria 6 5 0 13 24
Norge 18 3 1 0 22
Pakistan 3 6 4 13 26
Russland 8 7 6 30 51
Saudi-Arabia 0 2 1 2 5
Somalia 44 15 4 142 205
Sri Lanka 1 2 0 6 9
Statsløs 10 24 19 131 184
Sudan 5 2 3 24 34
Syria 79 51 52 312 494
Sør-Sudan 6 4 0 2 12
Tyrkia 14 16 16 72 118
Uganda 0 0 0 5 5
Ukraina 0 1 0 6 7
Usbekistan 1 2 2 6 11
Venezuela 1 0 1 11 13
Totalt 523 309 395 2787 4014

1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.