Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2018, og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar 2018: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned.
StatsborgerskapJan
Afghanistan 751
Albania 8
Algerie 10
Andre1 82
Bangladesh 32
Burundi 6
Dem. Rep. Kongo (DRC) 20
Egypt 6
Elfenbenskysten 7
Eritrea 866
Etiopia 550
Filippinene 6
Ghana 16
Guinea 8
Irak 435
Iran 418
Jemen 18
Kasakhstan 5
Kina 18
Kirgisistan 7
Libanon 14
Liberia 5
Libya 11
Marokko 23
Mongolia 6
Myanmar 5
Nigeria 26
Norge 28
Pakistan 30
Russland 55
Somalia 242
Sri Lanka 10
Statsløs 224
Sudan 30
Syria 712
Sør-Sudan 16
Tunisia 5
Tyrkia 140
Uganda 8
Ukraina 6
Usbekistan 7
Venezuela 8
Zimbabwe 5
Totalt 4885

1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.