Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned (2018)


Tabellen viser hvor mange personer som bodde i asylmottak den siste dagen i de ulike månedene i 2018, og hvilket statsborgerskap de har.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2018: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og måned.
StatsborgerskapJanFebMarApr
Afghanistan 751 701 631 566
Albania 8 9 9 14
Algerie 10 10 9 8
Andre1 104 108 88 83
Angola 4 2 8 10
Aserbajdsjan 2 3 3 5
Bangladesh 32 32 26 26
Dem. Rep. Kongo (DRC) 20 14 14 15
Eritrea 866 811 755 733
Etiopia 550 513 503 491
Filippinene 6 6 6 6
Ghana 16 16 9 9
Guinea 8 8 8 7
Irak 435 405 387 367
Iran 418 399 383 369
Jemen 18 17 16 15
Kamerun 4 4 4 6
Kina 18 18 15 16
Libanon 14 13 8 8
Liberia 5 5 5 5
Libya 11 9 9 7
Marokko 23 20 19 17
Mongolia 6 6 6 6
Myanmar 5 5 5 5
Nigeria 26 26 25 24
Norge 28 24 22 22
Pakistan 30 27 27 26
Russland 55 55 52 51
Saudi-Arabia 4 5 4 5
Somalia 242 213 212 205
Sri Lanka 10 9 9 9
Statsløs 224 198 206 184
Sudan 30 33 32 34
Syria 712 656 563 494
Sør-Sudan 16 16 11 12
Tyrkia 140 126 112 118
Uganda 8 8 6 5
Ukraina 6 7 11 7
Usbekistan 7 12 11 11
Venezuela 8 9 12 13
Totalt 4880 4558 4241 4014

1Statsborgerskap Andre: Alle statsborgerskap med færre enn 5 beboere i mottak.