Dublinanmodninger (2016)


Tabellen viser hvor mange ganger Norge har anmodet et annet land om å ta ansvar for en asylsøker (utgående) og hvor mange ganger et annet land har anmodet Norge om å ta ansvar for en asylsøker (innkommende). Se mer info under tabellen.
Tabellen laster inn data
Antall dublinanmodninger1 etter dublinland, utgående/innkommende anmodning og status, Januar - desember 2016.
DublinlandUtgåendeUtgående akseptUtgående avslagUtgående til behandlingInnkommendeInnkommende akseptInnkommende avslagInnkommende til behandling
Belgia 9 7 2 0 74 46 27 1
Bulgaria 66 48 14 4 8 1 7 0
Danmark 36 24 10 2 218 155 56 7
Estland 2 1 0 1 2 1 1 0
Finland 22 16 0 6 49 41 8 0
Frankrike 58 44 5 9 688 500 183 5
Hellas 0 0 0 0 98 49 47 2
Island 0 0 0 0 42 27 15 0
Italia 162 118 24 20 83 66 16 1
Kroatia 9 7 2 0 3 0 3 0
Kypros 1 1 0 0 12 0 11 1
Latvia 5 5 0 0 0 0 0 0
Litauen 20 18 0 2 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 0 0 11 4 4 3
Malta 8 7 0 1 3 2 1 0
Nederland 16 13 1 2 62 56 6 0
Polen 33 33 0 0 2 1 1 0
Portugal 5 1 0 4 8 5 2 1
Romania 3 2 0 1 1 0 1 0
Slovakia 1 0 1 0 2 0 2 0
Slovenia 18 1 17 0 1 1 0 0
Spania 62 40 8 14 0 0 0 0
Storbritannia 7 4 0 3 77 44 33 0
Sveits 17 7 5 5 60 42 17 1
Sverige 183 153 23 7 418 349 63 6
Tsjekkia 13 11 0 2 19 10 5 4
Tyskland 267 211 48 8 1748 1247 476 25
Ungarn 95 52 39 4 7 5 2 0
Østerrike 14 13 1 0 116 84 32 0
Total 1132 837 200 95 3812 2736 1019 57

 

1Dublin III-forordningen (eksternt nettsted) regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asylsøknad). Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med samarbeidet er å sikre at kun én stat i samarbeidet behandler en asylsøknad, samt avklare ansvarlig stat så raskt som mulig for å sikre effektiv behandling av søknaden.
Etablering av ansvaret skjer gjennom at en stat sender en anmodning om å ta ansvar til den staten den mener er ansvarlig i henhold til kriteriene i Dublin III-forordningen. Den anmodede staten må ta stilling til om den aksepterer ansvar eller ikke.
Denne statistikken viser hvor mange anmodninger Norge har sendt til en annen stat (utgående), og hvor mange anmodninger Norge har mottatt (innkommende). Den viser også hvor mange av anmodningene som er henholdsvis akseptert, avslått eller til behandling. Derimot viser ikke statistikken hvor mange søkere som har fått sin søknad avslått etter at ansvar er etablert eller hvor mange søkere som faktisk er returnert fra eller til Norge.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?