Dublinanmodninger (2017)


Tabellen viser hvor mange ganger Norge har anmodet et annet land om å ta ansvar for en asylsøker (utgående) og hvor mange ganger et annet land har anmodet Norge om å ta ansvar for en asylsøker (innkommende). Se mer info under tabellen.
Tabellen laster inn data
Antall dublinanmodninger1 etter dublinland, utgående/innkommende anmodning og status, Januar - november 2017.
DublinlandUtgåendeUtgående akseptUtgående avslagUtgående til behandlingInnkommendeInnkommende akseptInnkommende avslagInnkommende til behandling
Belgia 9 7 2 0 61 44 16 1
Bulgaria 8 3 5 0 4 0 4 0
Danmark 26 20 6 0 76 59 16 1
Finland 11 11 0 0 24 21 3 0
Frankrike 42 30 6 6 1000 715 270 15
Hellas 40 2 23 15 117 63 54 0
Irland 1 1 0 0 8 2 6 0
Island 0 0 0 0 27 17 10 0
Italia 82 72 9 1 88 51 36 1
Kroatia 2 1 0 1 1 0 1 0
Kypros 0 0 0 0 4 0 4 0
Latvia 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein 0 0 0 0 1 1 0 0
Litauen 8 8 0 0 1 0 1 0
Luxembourg 0 0 0 0 10 6 4 0
Malta 2 2 0 0 2 0 2 0
Nederland 14 8 5 1 55 46 9 0
Polen 20 15 5 0 0 0 0 0
Portugal 18 18 0 0 16 11 5 0
Romania 4 0 4 0 1 1 0 0
Slovakia 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovenia 0 0 0 0 1 1 0 0
Spania 28 23 4 1 0 0 0 0
Storbritannia 0 0 0 0 92 33 59 0
Sveits 5 3 2 0 47 30 17 0
Sverige 67 59 7 1 196 178 17 1
Tsjekkia 5 4 0 1 3 2 0 1
Tyskland 67 56 10 1 1401 1109 280 12
Ungarn 10 1 9 0 1 1 0 0
Østerrike 10 5 5 0 62 43 19 0
Total 481 351 102 28 3299 2434 833 32

 

1Dublin III-forordningen (eksternt nettsted) regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asylsøknad). Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med samarbeidet er å sikre at kun én stat i samarbeidet behandler en asylsøknad, samt avklare ansvarlig stat så raskt som mulig for å sikre effektiv behandling av søknaden.
Etablering av ansvaret skjer gjennom at en stat sender en anmodning om å ta ansvar til den staten den mener er ansvarlig i henhold til kriteriene i Dublin III-forordningen. Den anmodede staten må ta stilling til om den aksepterer ansvar eller ikke.
Denne statistikken viser hvor mange anmodninger Norge har sendt til en annen stat (utgående), og hvor mange anmodninger Norge har mottatt (innkommende). Den viser også hvor mange av anmodningene som er henholdsvis akseptert, avslått eller til behandling. Derimot viser ikke statistikken hvor mange søkere som har fått sin søknad avslått etter at ansvar er etablert eller hvor mange søkere som faktisk er returnert fra eller til Norge.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?