Dublinanmodninger 2018


Tabellen viser hvor mange ganger Norge har anmodet et annet land om å ta ansvar for en asylsøker (utgående) og hvor mange ganger et annet land har anmodet Norge om å ta ansvar for en asylsøker (innkommende). Se mer info under tabellen.
Tabellen laster inn data
Antall dublinanmodninger1 etter dublinland, utgående/innkommende anmodning og status, Januar - november 2018.
DublinlandUtgåendeUtgående akseptUtgående avslagUtgående til behandlingInnkommendeInnkommende akseptInnkommende avslagInnkommende til behandling
Belgia 11 9 1 1 46 23 23 0
Bulgaria 6 4 1 1 3 1 2 0
Danmark 14 11 2 1 20 15 5 0
Estland 2 2 0 0 0 0 0 0
Finland 11 11 0 0 15 10 5 0
Frankrike 24 20 3 1 594 249 341 4
Hellas 531 5 392 134 59 29 28 2
Irland 1 1 0 0 5 5 0 0
Island 3 3 0 0 11 6 5 0
Italia 98 86 5 7 102 55 44 3
Kroatia 0 0 0 0 1 0 1 0
Kypros 0 0 0 0 7 1 6 0
Latvia 3 3 0 0 4 4 0 0
Litauen 4 4 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 0 0 0 0 9 4 5 0
Malta 0 0 0 0 9 0 9 0
Nederland 11 0 2 9 27 16 9 2
Polen 14 13 0 1 2 0 2 0
Portugal 28 28 0 0 7 4 3 0
Romania 2 1 1 0 1 0 1 0
Slovakia 1 1 0 0 1 0 1 0
Slovenia 5 5 0 0 0 0 0 0
Spania 28 13 13 2 0 0 0 0
Storbritannia 4 2 1 1 79 32 47 0
Sveits 7 6 1 0 21 8 13 0
Sverige 49 43 1 5 112 90 22 0
Tsjekkia 12 10 0 2 2 0 1 1
Tyskland 55 46 9 0 705 501 197 7
Ungarn 17 6 8 3 0 0 0 0
Østerrike 2 2 0 0 24 6 18 0
Total 943 335 440 168 1866 1059 788 19

 

1Dublin III-forordningen (eksternt nettsted) regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asylsøknad). Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med samarbeidet er å sikre at kun én stat i samarbeidet behandler en asylsøknad, samt avklare ansvarlig stat så raskt som mulig for å sikre effektiv behandling av søknaden.
Etablering av ansvaret skjer gjennom at en stat sender en anmodning om å ta ansvar til den staten den mener er ansvarlig i henhold til kriteriene i Dublin III-forordningen. Den anmodede staten må ta stilling til om den aksepterer ansvar eller ikke.
Denne statistikken viser hvor mange anmodninger Norge har sendt til en annen stat (utgående), og hvor mange anmodninger Norge har mottatt (innkommende). Den viser også hvor mange av anmodningene som er henholdsvis akseptert, avslått eller til behandling. Derimot viser ikke statistikken hvor mange søkere som har fått sin søknad avslått etter at ansvar er etablert eller hvor mange søkere som faktisk er returnert fra eller til Norge.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?