Dublinanmodninger 2019


Tabellen viser hvor mange ganger Norge har anmodet et annet land om å ta ansvar for en asylsøker (utgående) og hvor mange ganger et annet land har anmodet Norge om å ta ansvar for en asylsøker (innkommende). Se mer info under tabellen.
Tabellen laster inn data
Antall personer med dublinanmodninger1 etter dublinland, utgående/innkommende anmodning og status, Januar - juni 2019.
Dublinland Utgående Utgående aksept Utgående avslag Utgående til behandling Innkommende Innkommende aksept Innkommende avslag Innkommende til behandling
Belgia 2 0 2 0 49 27 22 0
Danmark 10 9 1 0 11 8 3 0
Estland 3 0 0 3 0 0 0 0
Finland 0 0 0 0 6 5 1 0
Frankrike 20 19 0 1 196 53 141 2
Hellas 113 5 80 28 34 18 16 0
Irland 0 0 0 0 8 4 4 0
Island 0 0 0 0 2 1 1 0
Italia 16 11 3 2 23 11 12 0
Kypros 0 0 0 0 1 0 1 0
Latvia 2 2 0 0 0 0 0 0
Luxembourg 1 0 1 0 4 0 4 0
Malta 0 0 0 0 3 1 2 0
Nederland 4 4 0 0 16 7 9 0
Polen 10 9 1 0 0 0 0 0
Portugal 10 10 0 0 0 0 0 0
Romania 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovenia 2 2 0 0 0 0 0 0
Spania 12 10 2 0 0 0 0 0
Storbritannia 2 2 0 0 12 6 6 0
Sveits 2 2 0 0 9 3 6 0
Sverige 21 18 2 1 44 38 5 1
Tsjekkia 5 5 0 0 0 0 0 0
Tyskland 22 17 3 2 159 104 54 1
Østerrike 2 1 1 0 10 3 7 0
Total 260 126 96 38 587 289 294 4

 

1Dublin III-forordningen (eksternt nettsted) regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asylsøknad). Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med samarbeidet er å sikre at kun én stat i samarbeidet behandler en asylsøknad, samt avklare ansvarlig stat så raskt som mulig for å sikre effektiv behandling av søknaden.
Etablering av ansvaret skjer gjennom at en stat sender en anmodning om å ta ansvar til den staten den mener er ansvarlig i henhold til kriteriene i Dublin III-forordningen. Den anmodede staten må ta stilling til om den aksepterer ansvar eller ikke.
Denne statistikken viser hvor mange personer som Norge har sendt anmodning om til en annen stat (utgående), og hvor mange anmodninger Norge har mottatt (innkommende). Den viser også hvor mange av anmodningene som er henholdsvis akseptert, avslått eller til behandling. Derimot viser ikke statistikken hvor mange søkere som har fått sin søknad avslått etter at ansvar er etablert eller hvor mange søkere som faktisk er returnert fra eller til Norge.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Publisert 04.07.2019 10:00

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?