Dublinanmodninger (2021)


Tabellen viser hvor mange ganger Norge har anmodet et annet land om å ta ansvar for en asylsøker (utgående) og hvor mange ganger et annet land har anmodet Norge om å ta ansvar for en asylsøker (innkommende). Se mer info under tabellen.
Tabellen laster inn data
Antall personer med dublinanmodninger1 etter dublinland, utgående/innkommende anmodning og status, Januar - desember 2021.
Dublinland Utgående Utgående aksept Utgående avslag Utgående til behandling Innkommende Innkommende aksept Innkommende avslag Innkommende til behandling
Belgia 0 0 0 0 35 12 23 0
Bulgaria 4 4 0 0 8 0 5 3
Danmark 6 3 1 2 10 8 1 1
Estland 1 1 0 0 0 0 0 0
Finland 5 4 1 0 5 5 0 0
Frankrike 9 7 0 2 181 36 143 2
Hellas 76 0 61 15 22 11 10 1
Irland 1 1 0 0 4 1 3 0
Island 0 0 0 0 1 0 1 0
Italia 30 16 1 13 23 6 16 1
Kroatia 3 3 0 0 0 0 0 0
Kypros 0 0 0 0 2 0 2 0
Litauen 4 3 0 1 1 1 0 0
Luxembourg 0 0 0 0 2 2 0 0
Malta 3 2 1 0 1 1 0 0
Nederland 6 6 0 0 6 3 3 0
Polen 6 4 0 2 0 0 0 0
Romania 11 7 3 1 1 0 1 0
Slovakia 1 1 0 0 1 0 1 0
Slovenia 2 2 0 0 1 1 0 0
Spania 15 14 0 1 0 0 0 0
Sveits 1 1 0 0 4 2 2 0
Sverige 23 21 1 1 52 41 10 1
Tsjekkia 4 4 0 0 2 0 2 0
Tyskland 25 17 6 2 114 44 63 7
Ungarn 4 2 1 1 0 0 0 0
Østerrike 11 8 2 1 9 2 7 0
Total 251 131 78 42 485 176 293 16

 

1Dublin III-forordningen (eksternt nettsted) regulerer hvilken stat som er ansvarlig for å behandle en søknad om beskyttelse (asylsøknad). Dublin-samarbeidet består av 32 stater. 28 EU-stater samt Norge, Island, Sveits og Liechtenstein. Formålet med samarbeidet er å sikre at kun én stat i samarbeidet behandler en asylsøknad, samt avklare ansvarlig stat så raskt som mulig for å sikre effektiv behandling av søknaden.
Etablering av ansvaret skjer gjennom at en stat sender en anmodning om å ta ansvar til den staten den mener er ansvarlig i henhold til kriteriene i Dublin III-forordningen. Den anmodede staten må ta stilling til om den aksepterer ansvar eller ikke.
Denne statistikken viser hvor mange personer som Norge har sendt anmodning om til en annen stat (utgående), og hvor mange anmodninger Norge har mottatt (innkommende). Den viser også hvor mange av anmodningene som er henholdsvis akseptert, avslått eller til behandling. Derimot viser ikke statistikken hvor mange søkere som har fått sin søknad avslått etter at ansvar er etablert eller hvor mange søkere som faktisk er returnert fra eller til Norge.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?