EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2020)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2020 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2020: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 33 12 56 4 105
Bulgaria 129 42 5 0 176
Estland 52 23 2 1 78
Frankrike 166 46 288 9 509
Hellas 158 47 13 1 219
Irland 45 5 5 6 61
Italia 225 58 187 12 482
Kroatia 119 49 9 0 177
Kypros 3 0 0 0 3
Latvia 263 81 8 1 353
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 702 213 15 4 934
Luxembourg 2 0 2 0 4
Nederland 87 57 130 12 286
Polen 1584 460 36 4 2084
Portugal 150 39 25 2 216
Romania 412 95 19 2 528
Slovakia 62 18 19 2 101
Slovenia 11 3 4 0 18
Spania 225 67 100 3 395
Storbritannia 338 73 43 43 497
Sveits 24 7 33 2 66
Tsjekkia 71 13 66 1 151
Tyskland 244 107 475 29 855
Ungarn 88 36 18 1 143
Østerrike 27 12 49 4 92
Totalt 5220 1563 1608 143 8534

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?