EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2020)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2020 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - august 2020: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 49 20 59 5 133
Bulgaria 205 74 5 0 284
Estland 74 29 5 2 110
Frankrike 256 78 296 17 647
Hellas 250 66 15 1 332
Irland 59 8 7 8 82
Italia 339 84 205 15 643
Kroatia 168 60 10 1 239
Kypros 6 2 0 0 8
Latvia 343 117 9 1 470
Liechtenstein 0 0 1 1 2
Litauen 952 276 16 4 1248
Luxembourg 3 0 2 0 5
Malta 3 0 0 0 3
Nederland 142 73 149 19 383
Polen 2165 654 44 6 2869
Portugal 215 56 26 3 300
Romania 600 126 20 6 752
Slovakia 94 32 20 4 150
Slovenia 14 5 7 1 27
Spania 404 103 137 6 650
Storbritannia 521 112 60 70 763
Sveits 43 11 35 5 94
Tsjekkia 100 15 67 2 184
Tyskland 412 166 603 51 1232
Ungarn 119 41 21 5 186
Østerrike 47 16 60 8 131
Totalt 7583 2224 1879 241 11927

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?