EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2022)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2022 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2022: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 105 38 174 10 327
Bulgaria 512 120 19 3 654
Estland 174 36 18 3 231
Frankrike 532 120 911 51 1614
Hellas 571 153 46 3 773
Irland 121 18 48 7 194
Italia 772 166 614 20 1572
Kroatia 378 97 11 0 486
Kypros 21 0 3 0 24
Latvia 891 337 27 6 1261
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 1849 610 25 12 2496
Luxembourg 3 2 7 1 13
Malta 8 3 1 0 12
Nederland 365 149 485 52 1051
Polen 5500 1617 156 23 7296
Portugal 664 125 62 4 855
Romania 1448 352 47 8 1855
Slovakia 293 52 44 2 391
Slovenia 36 6 25 0 67
Spania 1135 201 503 21 1860
Sveits 95 16 131 20 262
Tsjekkia 199 39 108 3 349
Tyskland 965 401 1556 125 3047
Ungarn 251 97 46 4 398
Østerrike 82 22 119 6 229
Totalt 16970 4777 5187 384 27318

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?