EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2022)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2022 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2022: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 34 16 50 4 104
Bulgaria 229 40 5 2 276
Estland 74 17 5 0 96
Frankrike 242 48 264 22 576
Hellas 243 84 23 2 352
Irland 47 5 13 3 68
Italia 344 99 211 14 668
Kroatia 182 52 6 0 240
Kypros 7 0 1 0 8
Latvia 416 165 2 2 585
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 976 303 7 6 1292
Luxembourg 2 0 1 0 3
Malta 1 0 0 0 1
Nederland 181 69 142 30 422
Polen 2310 729 55 9 3103
Portugal 265 63 25 3 356
Romania 730 155 19 5 909
Slovakia 128 20 12 0 160
Slovenia 16 1 9 0 26
Spania 490 90 119 10 709
Sveits 41 6 41 6 94
Tsjekkia 83 23 39 3 148
Tyskland 398 157 472 67 1094
Ungarn 91 31 15 1 138
Østerrike 28 10 38 1 77
Totalt 7558 2183 1575 190 11506

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?