EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2023)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2023 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2023: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og innvandringsgrunn
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 123 45 186 5 359
Bulgaria 417 142 17 3 579
Estland 173 43 27 2 245
Frankrike 561 121 1057 46 1785
Hellas 488 196 53 3 740
Irland 146 14 42 26 228
Italia 806 169 645 33 1653
Kroatia 262 93 13 2 370
Kypros 20 8 1 0 29
Latvia 771 240 24 3 1038
Liechtenstein 0 0 3 0 3
Litauen 1684 498 22 6 2210
Luxembourg 5 0 9 0 14
Malta 16 2 5 1 24
Nederland 367 166 478 49 1060
Polen 5562 1530 137 30 7259
Portugal 707 100 59 10 876
Romania 1223 327 63 8 1621
Slovakia 299 52 52 4 407
Slovenia 32 2 22 3 59
Spania 1108 211 476 24 1819
Sveits 81 19 132 20 252
Tsjekkia 232 51 155 5 443
Tyskland 943 289 1629 115 2976
Ungarn 313 124 75 9 521
Østerrike 69 15 142 6 232
Totalt 16408 4457 5524 413 26802

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?