EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2023)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2023 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - april 2023: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og innvandringsgrunn
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 43 15 46 1 105
Bulgaria 140 42 2 1 185
Estland 57 11 6 0 74
Frankrike 204 37 294 13 548
Hellas 156 75 23 2 256
Irland 32 6 10 9 57
Italia 253 52 201 6 512
Kroatia 91 49 4 1 145
Kypros 4 1 0 0 5
Latvia 308 98 2 1 409
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 681 195 13 1 890
Luxembourg 1 0 1 0 2
Malta 1 0 2 0 3
Nederland 118 44 161 13 336
Polen 2166 521 43 12 2742
Portugal 206 27 14 4 251
Romania 452 104 17 5 578
Slovakia 80 18 20 0 118
Slovenia 11 2 6 0 19
Spania 314 61 110 10 495
Sveits 30 9 36 10 85
Tsjekkia 65 19 62 0 146
Tyskland 289 109 496 35 929
Ungarn 99 47 20 2 168
Østerrike 23 5 46 2 76
Totalt 5824 1547 1636 128 9135

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?