EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned (2019)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2019 for å arbeide, studere eller bo med familien i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg, og hvilken måned de registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2019: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Belgia 32 31 24 12 15 8 12 91 47 39 21 15 347
Bulgaria 58 47 56 55 44 45 46 46 56 81 77 53 664
Estland 37 36 27 26 29 29 19 32 26 26 36 15 338
Frankrike 174 141 117 44 57 50 47 372 404 157 107 54 1724
Hellas 75 49 75 45 58 45 62 66 73 98 89 51 786
Irland 13 10 13 11 13 7 6 30 13 20 21 10 167
Italia 154 136 112 67 74 70 50 297 237 121 99 86 1503
Kroatia 60 71 69 48 66 43 61 62 86 79 59 49 753
Kypros 1 2 0 4 1 0 2 2 2 2 2 1 19
Latvia 84 121 107 91 93 78 59 110 102 92 108 90 1135
Liechtenstein 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Litauen 310 344 334 267 298 266 244 325 290 347 401 295 3721
Luxembourg 1 1 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 9
Malta 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5
Nederland 78 94 77 42 56 25 51 242 198 111 84 38 1096
Polen 798 720 772 611 684 624 468 660 672 785 853 575 8222
Portugal 61 58 57 43 36 39 44 72 72 71 63 43 659
Romania 191 173 154 127 124 128 87 169 149 167 173 140 1782
Slovakia 42 31 46 33 31 39 25 52 51 37 42 20 449
Slovenia 2 6 2 5 0 1 0 9 7 12 11 1 56
Spania 111 106 120 87 82 96 110 271 290 152 140 71 1636
Storbritannia 150 148 169 127 113 90 107 256 148 218 172 123 1821
Sveits 26 17 29 9 5 5 3 50 59 25 15 11 254
Tsjekkia 54 28 28 18 23 27 16 66 56 52 33 24 425
Tyskland 247 263 224 128 102 70 84 809 689 297 196 104 3213
Ungarn 56 16 39 27 28 28 32 44 45 48 47 43 453
Østerrike 29 23 27 8 14 9 5 72 53 34 15 11 300
Totalt 2845 2672 2679 1935 2046 1822 1641 4209 3831 3071 2864 1924 31539

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?