EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned (2021)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2021 for å arbeide, studere eller bo med familien i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg, og hvilken måned de registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - september 2021: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Totalt
Belgia 14 26 40 8 9 8 10 42 66 223
Bulgaria 45 48 32 34 19 42 15 50 53 338
Estland 15 25 37 33 39 28 15 24 31 247
Frankrike 80 230 139 51 42 30 37 203 366 1178
Hellas 46 48 48 32 27 25 20 49 52 347
Irland 7 9 13 8 8 11 9 25 19 109
Italia 95 149 114 52 41 50 36 108 228 873
Kroatia 19 44 23 28 21 28 21 14 24 222
Kypros 0 3 1 1 1 1 1 4 1 13
Latvia 95 78 140 93 85 70 39 99 107 806
Litauen 197 188 255 263 267 248 120 196 223 1957
Luxembourg 2 1 2 0 0 0 0 2 2 9
Malta 0 0 1 1 0 1 0 0 1 4
Nederland 47 56 43 29 26 22 33 123 142 521
Polen 450 547 833 769 622 553 330 561 587 5252
Portugal 46 53 38 22 30 46 23 51 75 384
Romania 95 125 123 112 86 126 86 138 122 1013
Slovakia 30 38 38 29 18 19 10 25 16 223
Slovenia 3 4 0 1 1 2 6 5 5 27
Spania 106 150 101 83 94 81 75 193 286 1169
Sveits 5 19 6 2 8 9 9 22 41 121
Tsjekkia 22 28 22 24 16 9 14 39 36 210
Tyskland 228 344 213 83 93 73 60 415 585 2094
Ungarn 22 30 33 22 17 19 12 40 34 229
Østerrike 9 30 21 7 9 8 9 32 42 167
Totalt 1678 2273 2316 1787 1579 1509 990 2460 3144 17736

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?