EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned (2023)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2023 for å arbeide, studere eller bo med familien i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg, og hvilken måned de registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2023: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Totalt
Belgia 31 35 19 20 17 22 6 57 100 24 18 10 359
Bulgaria 55 39 47 44 53 48 51 47 52 38 67 38 579
Estland 32 16 10 16 19 18 12 20 28 19 37 18 245
Frankrike 182 199 112 55 81 92 36 187 496 176 107 62 1785
Hellas 70 78 59 49 45 79 47 61 61 63 76 52 740
Irland 19 21 10 7 14 11 10 32 39 19 29 17 228
Italia 121 188 102 102 75 109 65 168 339 155 157 72 1653
Kroatia 45 31 40 29 33 34 22 21 36 26 32 21 370
Kypros 1 2 2 0 4 2 2 6 2 5 2 1 29
Latvia 110 94 117 87 82 76 43 89 95 81 100 64 1038
Liechtenstein 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3
Litauen 249 247 236 158 168 214 101 166 178 187 193 113 2210
Luxembourg 0 2 0 0 0 1 1 2 4 3 0 1 14
Malta 1 1 1 0 1 4 2 2 4 4 2 2 24
Nederland 128 87 83 38 45 42 39 124 259 93 79 43 1060
Polen 656 743 759 584 631 649 432 605 622 577 656 345 7259
Portugal 62 65 64 61 66 94 65 72 82 76 103 66 876
Romania 129 197 158 94 133 142 101 159 154 106 151 97 1621
Slovakia 33 28 33 24 30 42 17 41 63 33 36 27 407
Slovenia 4 8 2 5 1 3 1 10 10 5 4 6 59
Spania 143 154 111 88 136 125 117 197 347 141 157 103 1819
Sveits 26 36 10 13 10 10 6 38 65 17 11 10 252
Tsjekkia 41 51 33 21 16 21 22 43 80 44 42 29 443
Tyskland 290 387 145 108 119 112 72 352 825 222 249 95 2976
Ungarn 57 54 31 25 54 25 24 58 61 37 68 27 521
Østerrike 21 35 14 6 7 4 8 30 70 19 11 7 232
Totalt 2506 2799 2198 1634 1840 1979 1302 2587 4073 2171 2387 1326 26802

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?