Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2020)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Tabellen laster inn data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personer i Norge, 2020.
Statsborgerskap Norsk/Nordisk Permanent oppholdstillatelse Flukt Arbeid Utdanning Familie Andre Total
Afghanistan 126 155 23 0 1 2 11 318
Albania 14 2 0 25 0 2 2 45
Algerie 6 5 0 3 0 0 0 14
Argentina 8 2 0 3 1 0 0 14
Armenia 3 0 0 2 0 0 0 5
Aserbajdsjan 5 1 1 6 0 0 0 13
Australia 34 1 0 19 0 3 1 58
Bangladesh 3 0 0 13 50 3 3 72
Bolivia 5 0 0 7 0 0 0 12
Bosnia-Hercegovina 23 21 0 40 0 1 0 85
Brasil 109 6 1 72 4 17 1 210
Burundi 6 1 0 5 0 0 0 12
Canada 35 2 0 41 1 1 1 81
Chile 12 4 0 12 0 0 0 28
Colombia 33 1 0 15 0 7 0 56
Costa Rica 4 0 0 2 0 2 0 8
Cuba 16 0 0 0 0 1 0 17
Dem. Rep. Kongo (DRC) 5 14 56 0 0 0 1 76
Dominikanske Republikk 7 1 0 0 0 1 0 9
Ecuador 6 0 0 2 0 0 0 8
Egypt 12 5 0 28 9 0 3 57
El Salvador 2 0 1 0 0 2 0 5
Eritrea 66 478 288 0 0 7 16 855
Etiopia 45 57 17 9 2 3 6 139
Filippinene 301 56 1 69 8 50 20 505
Gambia 6 1 0 0 0 1 0 8
Ghana 19 7 0 18 10 5 4 63
Guinea 4 1 0 0 0 0 0 5
Hviterussland 7 1 0 21 0 1 1 31
India 50 33 0 532 10 4 14 643
Indonesia 19 3 0 19 4 7 3 55
Irak 45 36 21 4 0 1 5 112
Iran 63 22 16 46 74 3 10 234
Israel 6 1 0 5 0 0 0 12
Japan 27 0 0 35 1 0 0 63
Jemen 3 4 8 13 0 0 2 30
Jordan 11 1 0 1 4 1 1 19
Kambodsja 7 1 0 0 0 3 0 11
Kamerun 6 4 0 0 0 0 1 11
Kasakhstan 4 0 0 5 3 0 0 12
Kenya 28 3 0 3 0 5 1 40
Kina 54 39 3 73 6 5 2 182
Kosovo 53 5 0 15 2 1 1 77
Libanon 17 2 3 5 0 0 0 27
Liberia 4 1 0 0 0 1 1 7
Malaysia 7 1 0 7 1 0 0 16
Marokko 56 4 0 0 0 2 6 68
Mexico 30 1 0 11 3 3 0 48
Moldova 1 0 0 4 0 1 0 6
Mongolia 2 3 0 1 0 0 0 6
Myanmar 19 3 2 0 0 0 0 24
Nepal 5 4 0 24 58 4 5 100
New Zealand 5 3 0 6 1 0 0 15
Nicaragua 5 0 0 0 0 2 0 7
Nigeria 22 6 0 16 9 0 4 57
Nord-Makedonia 19 5 1 15 0 1 0 41
Pakistan 91 18 0 97 55 4 10 275
Peru 11 2 0 1 1 0 0 15
Russland 100 31 3 75 0 6 10 225
Rwanda 5 0 0 0 0 0 1 6
Serbia 29 47 0 187 1 4 16 284
Singapore 7 0 0 7 0 0 0 14
Somalia 53 196 30 0 0 4 6 289
Sri Lanka 32 5 0 15 3 2 2 59
Statsløs 32 6 31 1 2 2 2 76
Storbritannia 28 2 0 15 0 1 0 46
Sudan 14 47 26 1 0 0 3 91
Syria 12 385 449 3 1 6 16 872
Sør-Afrika 22 0 0 29 0 2 0 53
Sør-Korea 22 1 0 30 9 2 1 65
Tanzania 11 2 0 1 0 0 0 14
Thailand 398 14 0 10 4 86 2 514
Tunisia 11 0 0 9 0 0 0 20
Tyrkia 80 10 81 69 3 2 14 259
Uganda 12 1 3 2 3 3 1 25
Ukraina 76 11 0 80 9 27 9 212
USA 209 9 0 187 10 9 4 428
Usbekistan 2 6 7 4 0 0 1 20
Venezuela 11 1 2 15 0 1 1 31
Vietnam 84 5 0 25 7 23 4 148
Zambia 3 1 0 0 1 1 0 6
Zimbabwe 1 0 0 4 0 0 0 5
EØS 66 11 0 27 1 3 3 111
Andre 40 6 5 8 2 6 0 67
Total 2952 1824 1079 2154 374 347 232 8962

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

Statsborgerskap Storbritannia: Storbritannia er inkludert i EØS for januar 2020.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?