Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2021)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
Tabellen laster inn data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personer i Norge, 2021.
Statsborgerskap Norsk/Nordisk Permanent oppholdstillatelse Flukt Arbeid Utdanning Familie Andre Total
Afghanistan 196 154 45 3 0 4 11 413
Albania 14 6 0 12 1 1 6 40
Algerie 13 0 0 19 1 0 1 34
Argentina 11 0 0 7 0 0 2 20
Armenia 4 0 0 5 0 0 0 9
Aserbajdsjan 3 0 0 6 0 0 0 9
Australia 43 3 0 23 1 0 8 78
Bangladesh 10 5 1 18 95 1 5 135
Bosnia-Hercegovina 26 20 0 30 0 0 0 76
Brasil 71 2 0 89 1 23 2 188
Burundi 6 1 2 0 0 0 0 9
Canada 35 0 0 42 1 4 4 86
Chile 12 0 0 2 0 2 1 17
Colombia 40 2 0 15 0 1 0 58
Cuba 14 0 0 0 0 3 0 17
Dem. Rep. Kongo (DRC) 7 3 61 3 0 0 1 75
Dominikanske Republikk 6 0 0 0 0 3 0 9
Ecuador 4 0 0 4 0 2 0 10
Egypt 7 2 0 29 9 0 0 47
Eritrea 146 514 306 0 0 3 18 987
Etiopia 63 49 9 23 1 5 1 151
Filippinene 291 58 0 83 10 38 27 507
Gambia 9 1 3 0 0 4 0 17
Georgia 4 0 0 2 0 0 1 7
Ghana 18 5 0 17 6 0 1 47
Guatemala 4 0 0 3 0 0 0 7
Hviterussland 7 2 0 15 1 4 1 30
India 44 54 0 757 15 2 23 895
Indonesia 16 3 0 24 4 2 1 50
Irak 57 27 13 3 0 2 11 113
Iran 56 21 11 72 113 8 10 291
Israel 6 0 0 10 0 0 0 16
Japan 23 0 0 38 2 0 1 64
Jemen 5 5 16 5 0 0 1 32
Jordan 7 0 0 9 0 0 1 17
Kambodsja 3 0 0 0 0 2 0 5
Kamerun 8 2 3 6 1 2 0 22
Kasakhstan 2 0 1 15 4 0 2 24
Kenya 24 2 0 6 0 5 1 38
Kina 58 30 1 85 11 4 11 200
Kosovo 35 15 0 13 0 0 7 70
Kuwait 0 0 0 11 0 0 0 11
Libanon 11 1 2 11 0 0 2 27
Liberia 5 2 0 0 0 0 0 7
Libya 1 1 1 3 0 0 0 6
Madagaskar 3 0 0 1 0 0 1 5
Malaysia 8 1 0 26 1 0 1 37
Marokko 61 7 0 2 1 7 1 79
Mexico 26 3 0 22 6 0 0 57
Moldova 2 1 0 2 0 0 0 5
Montenegro 3 5 0 6 0 0 4 18
Myanmar 6 0 1 0 0 1 1 9
Nepal 13 7 0 25 39 8 6 98
New Zealand 6 1 0 5 2 0 5 19
Nigeria 15 14 1 24 14 6 1 75
Nord-Makedonia 15 8 0 8 0 0 1 32
Pakistan 125 40 0 172 109 6 19 471
Peru 10 0 0 3 0 1 1 15
Russland 99 38 3 78 4 15 13 250
Rwanda 7 1 1 0 0 1 0 10
Senegal 4 0 0 1 0 0 0 5
Serbia 29 61 0 132 1 5 13 241
Somalia 118 86 5 0 0 1 9 219
Sri Lanka 30 8 0 10 3 0 4 55
Statsløs 30 1 26 2 0 2 2 63
Storbritannia 72 119 0 117 0 9 343 660
Sudan 33 38 15 9 0 0 1 96
Syria 16 332 470 2 0 7 14 841
Sør-Afrika 12 0 0 28 0 1 2 43
Sør-Korea 16 3 0 23 0 1 0 43
Sør-Sudan 0 1 14 0 0 1 0 16
Tanzania 9 2 0 4 0 1 0 16
Thailand 241 27 0 5 1 62 3 339
Trinidad og Tobago 1 0 0 4 0 2 0 7
Tunisia 15 1 0 7 2 1 2 28
Tyrkia 91 20 71 71 6 6 10 275
Uganda 10 0 4 7 1 3 0 25
Ukraina 64 23 0 77 2 14 7 187
USA 220 18 0 249 28 13 13 541
Usbekistan 4 6 0 0 0 0 1 11
Venezuela 8 1 0 4 0 1 0 14
Vietnam 62 3 0 15 4 13 1 98
Zimbabwe 3 0 0 3 0 0 0 6
EØS 78 12 1 31 0 2 18 142
Andre 45 3 0 19 2 4 2 75
Total 3035 1881 1087 2712 503 319 660 10197

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?