Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap, aldersgruppe og kjønn (2020)


Tabellen viser tillatelser etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn.
Tabellen laster inn data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgerskap, aldersgruppe og kjønn 2020.
Statsborgerskap Kvinner totalt Menn totalt Totalt Kvinner(jenter) 0 - 5 år Kvinner(jenter) 6 - 10 år Kvinner(jenter) 11 - 17 år Kvinner voksne Menn(gutter) 0 - 5 år Menn(gutter) 6 - 10 år Menn(gutter) 11 - 17 år Menn voksne
Afghanistan 203 115 318 27 14 22 140 25 13 38 39
Albania 27 18 45 6 2 3 16 3 5 2 8
Algerie 10 4 14 0 1 2 7 1 0 2 1
Argentina 7 7 14 2 0 1 4 1 0 0 6
Armenia 4 1 5 1 0 0 3 0 0 0 1
Aserbajdsjan 12 1 13 4 0 0 8 0 0 0 1
Australia 28 30 58 6 1 1 20 2 1 2 25
Bangladesh 33 39 72 6 2 1 24 18 3 0 18
Bolivia 7 5 12 0 1 0 6 2 2 1 0
Bosnia-Hercegovina 54 31 85 14 1 3 36 13 2 2 14
Brasil 163 47 210 13 9 7 134 14 5 9 19
Burundi 6 6 12 1 1 0 4 2 1 0 3
Canada 46 35 81 10 2 2 32 8 3 4 20
Chile 16 12 28 2 1 2 11 3 1 2 6
Colombia 35 21 56 2 2 0 31 2 4 5 10
Costa Rica 4 4 8 1 0 1 2 1 0 1 2
Cuba 9 8 17 0 0 1 8 0 1 0 7
Dem. Rep. Kongo (DRC) 41 35 76 32 2 3 4 27 2 3 3
Dominikanske Republikk 6 3 9 0 0 0 6 0 0 1 2
Ecuador 5 3 8 1 0 0 4 0 0 0 3
Egypt 31 26 57 11 2 1 17 12 2 1 11
El Salvador 3 2 5 1 0 1 1 0 0 1 1
Eritrea 482 373 855 248 37 49 148 243 43 56 31
Etiopia 79 60 139 36 2 4 37 38 2 4 16
Filippinene 374 131 505 29 14 24 307 35 17 28 51
Gambia 2 6 8 1 0 0 1 0 0 1 5
Ghana 36 27 63 7 3 3 23 7 3 1 16
Guinea 3 2 5 0 0 0 3 0 0 0 2
Hviterussland 27 4 31 5 3 4 15 0 1 2 1
India 421 222 643 109 33 16 263 116 27 17 62
Indonesia 40 15 55 1 7 4 28 8 2 4 1
Irak 56 56 112 20 2 2 32 16 5 4 31
Iran 140 94 234 20 7 1 112 28 3 5 58
Israel 5 7 12 0 3 0 2 1 1 0 5
Japan 51 12 63 6 1 2 42 5 4 1 2
Jemen 16 14 30 4 2 4 6 7 1 4 2
Jordan 11 8 19 2 1 1 7 0 0 0 8
Kambodsja 10 1 11 0 1 2 7 0 0 1 0
Kamerun 7 4 11 0 1 0 6 0 0 1 3
Kasakhstan 10 2 12 2 0 0 8 0 1 0 1
Kenya 24 16 40 3 0 3 18 1 1 3 11
Kina 135 47 182 24 8 4 99 24 4 7 12
Kosovo 39 38 77 4 0 0 35 3 2 1 32
Libanon 12 15 27 3 0 1 8 2 1 0 12
Liberia 3 4 7 0 0 1 2 0 0 0 4
Malaysia 11 5 16 0 0 1 10 2 0 0 3
Marokko 50 18 68 2 1 2 45 2 1 0 15
Mexico 27 21 48 2 1 2 22 4 2 0 15
Moldova 5 1 6 1 0 1 3 1 0 0 0
Mongolia 5 1 6 1 0 0 4 1 0 0 0
Myanmar 19 5 24 3 1 0 15 1 0 0 4
Nepal 53 47 100 20 0 0 33 11 1 0 35
New Zealand 7 8 15 1 2 0 4 1 1 0 6
Nicaragua 3 4 7 0 1 0 2 0 1 0 3
Nigeria 30 27 57 5 2 1 22 9 2 1 15
Nord-Makedonia 29 12 41 4 0 2 23 1 1 1 9
Pakistan 154 121 275 47 9 1 97 47 6 3 65
Peru 11 4 15 0 0 0 11 1 0 1 2
Russland 175 50 225 19 9 7 140 22 1 5 22
Rwanda 2 4 6 1 0 0 1 0 0 0 4
Serbia 158 126 284 52 10 13 83 45 19 19 43
Singapore 13 1 14 2 1 1 9 0 0 1 0
Somalia 145 144 289 81 5 23 36 98 3 22 21
Sri Lanka 36 23 59 5 0 1 30 2 1 1 19
Statsløs 49 27 76 14 2 4 29 15 0 0 12
Storbritannia 26 20 46 3 0 1 22 6 0 0 14
Sudan 52 39 91 36 0 1 15 38 0 0 1
Syria 455 417 872 341 17 22 75 345 25 11 36
Sør-Afrika 33 20 53 3 4 4 22 2 2 3 13
Sør-Korea 51 14 65 7 3 2 39 7 2 1 4
Tanzania 7 7 14 1 0 0 6 2 0 0 5
Thailand 437 77 514 7 14 32 384 8 19 32 18
Tunisia 11 9 20 3 0 0 8 1 0 0 8
Tyrkia 131 128 259 23 7 15 86 33 19 15 61
Uganda 13 12 25 0 1 1 11 2 5 2 3
Ukraina 154 58 212 20 6 4 124 22 13 11 12
USA 237 191 428 34 16 13 174 40 16 10 125
Usbekistan 8 12 20 1 1 0 6 7 3 1 1
Venezuela 21 10 31 2 2 2 15 2 1 2 5
Vietnam 107 41 148 4 11 6 86 9 5 6 21
Zambia 4 2 6 1 0 0 3 0 0 1 1
Zimbabwe 3 2 5 0 1 0 2 2 0 0 0
EØS 81 30 111 8 5 0 68 10 1 2 17
Andre 43 24 67 8 0 3 32 5 1 0 18
Totalt 5589 3373 8962 1426 298 341 3524 1472 314 365 1222

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

Statsborgerskap Storbritannia: Storbritannia er inkludert i EØS for januar 2020.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?