Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2022)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk oppholdstillatelser for seks første måneder i 2022 (fornyelse av oppholdstillatelser er ikke regnet med). Tallene viser de ulike grunnene til at tillatelse ble gitt, og hvilket statsborgerskap søkerne har.
Tabellen laster inn data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge, 2022.
Statsborgerskap Ektefelle/partner Barn Foreldre Andre Total Innvilgesesprosent
Afghanistan 91 55 59 179 384 46 %
Albania 27 28 2 2 59 88 %
Algerie 12 12 0 0 24 75 %
Angola 9 7 0 0 16  
Argentina 23 12 0 0 35 100 %
Armenia 6 4 0 0 10  
Aserbajdsjan 9 8 0 0 17  
Australia 89 36 1 2 128 93 %
Bangladesh 146 78 2 0 226 95 %
Belarus 40 34 3 0 77 90 %
Bolivia 3 1 1 0 5  
Bosnia-Hercegovina 62 31 2 0 95 93 %
Brasil 160 57 4 4 225 93 %
Burundi 7 2 0 0 9  
Canada 76 28 1 3 108 95 %
Chile 27 5 0 0 32 84 %
Colombia 50 21 4 0 75 87 %
Costa Rica 7 1 0 0 8  
Cuba 19 3 5 0 27 90 %
Dem. Rep. Kongo (DRC) 17 26 1 64 108 82 %
Dominikanske Republikk 6 3 0 0 9  
Ecuador 11 2 0 0 13  
Egypt 37 52 2 0 91 90 %
El Salvador 4 1 0 0 5  
Eritrea 108 138 10 259 515 72 %
Etiopia 65 54 2 22 143 79 %
Filippinene 455 270 12 7 744 91 %
Gambia 5 3 0 2 10  
Ghana 31 36 2 1 70 82 %
Guatemala 5 0 1 0 6  
Honduras 4 2 0 0 6  
India 606 613 27 1 1247 97 %
Indonesia 44 39 1 1 85 97 %
Irak 44 12 3 13 72 63 %
Iran 246 81 5 15 347 79 %
Israel 6 3 0 0 9  
Japan 45 16 0 1 62 94 %
Jemen 5 10 0 7 22 67 %
Jordan 13 8 0 0 21 78 %
Kambodsja 12 0 0 0 12  
Kamerun 13 9 2 1 25 81 %
Kasakhstan 16 11 1 0 28 97 %
Kenya 35 24 1 0 60 87 %
Kina 104 60 11 1 176 92 %
Kirgisistan 3 1 1 0 5  
Kosovo 83 40 2 1 126 91 %
Libanon 15 7 1 1 24 67 %
Liberia 4 2 0 0 6  
Malaysia 22 30 2 1 55 93 %
Marokko 70 9 4 1 84 78 %
Mexico 43 13 2 1 59 94 %
Mongolia 2 4 0 0 6  
Montenegro 8 2 1 0 11  
Myanmar 21 4 0 1 26 87 %
Nepal 104 55 2 0 161 93 %
New Zealand 6 0 0 0 6  
Nicaragua 6 2 1 0 9  
Nigeria 47 49 2 6 104 82 %
Nord-Makedonia 39 24 1 1 65 88 %
Pakistan 317 273 11 4 605 85 %
Peru 23 2 1 1 27 77 %
Russland 232 136 40 0 408 89 %
Rwanda 9 1 0 0 10  
Serbia 110 151 8 1 270 97 %
Singapore 13 3 0 0 16  
Somalia 29 83 4 22 138 59 %
Sri Lanka 52 31 8 1 92 85 %
Statsløs 22 21 0 10 53 65 %
Storbritannia 225 77 3 88 393 93 %
Sudan 32 31 0 19 82 82 %
Syria 142 266 45 614 1067 86 %
Sør-Afrika 33 25 1 1 60 97 %
Sør-Korea 32 26 0 0 58 92 %
Sør-Sudan 0 4 0 11 15  
Tanzania 11 1 0 1 13  
Thailand 310 154 3 1 468 93 %
Tunisia 23 11 2 1 37 84 %
Tyrkia 172 83 3 35 293 83 %
Uganda 16 18 1 1 36 86 %
Ukraina 119 93 18 1 231 90 %
USA 351 153 5 7 516 91 %
Usbekistan 7 11 1 3 22 85 %
Venezuela 15 10 1 1 27 84 %
Vietnam 74 42 4 2 122 80 %
Zambia 7 2 1 0 10  
Zimbabwe 3 2 0 0 5  
Andre 135 62 13 9 219 90 %
Total 5787 3910 357 1432 11486 85 %

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person som er eller skal bli, nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?