Førstegangs familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge (2023)


Tabellen viser hvor mange personer som fikk oppholdstillatelser for seks første måneder i 2023 (fornyelse av oppholdstillatelser er ikke regnet med). Tallene viser de ulike grunnene til at tillatelse ble gitt, og hvilket statsborgerskap søkerne har.
Tabellen laster inn data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgskap og relasjon til personen i Norge, 2023.
Statsborgerskap Ektefelle/partner Barn Foreldre Andre Total Innvilgesesprosent
Afghanistan 235 73 37 85 430 58 %
Albania 33 23 3 1 60 95 %
Algerie 21 11 0 0 32 84 %
Angola 4 1 0 0 5  
Argentina 12 5 1 0 18  
Aserbajdsjan 14 11 2 0 27 79 %
Australia 58 20 0 1 79 99 %
Bangladesh 74 32 0 0 106 87 %
Belarus 19 20 2 0 41 95 %
Bolivia 4 1 0 0 5  
Bosnia-Hercegovina 70 52 2 0 124 95 %
Brasil 142 68 5 1 216 93 %
Burundi 4 2 0 0 6  
Canada 47 30 1 5 83 99 %
Chile 17 8 4 1 30 91 %
Colombia 38 14 1 2 55 92 %
Cuba 10 8 1 0 19  
Dem. Rep. Kongo (DRC) 19 16 1 77 113 88 %
Dominikanske Republikk 4 4 0 0 8  
Ecuador 8 4 0 0 12  
Egypt 29 30 1 0 60 83 %
El Salvador 5 0 0 0 5  
Eritrea 269 139 4 132 544 80 %
Etiopia 68 55 6 6 135 83 %
Filippinene 358 227 10 9 604 90 %
Gambia 13 10 0 0 23 88 %
Georgia 5 1 0 0 6  
Ghana 47 42 1 2 92 86 %
Guinea 4 6 0 0 10  
India 625 647 14 1 1287 98 %
Indonesia 37 38 1 0 76 94 %
Irak 115 25 4 5 149 76 %
Iran 232 76 10 11 329 76 %
Israel 7 2 0 0 9  
Japan 33 22 0 0 55 98 %
Jemen 10 8 0 1 19  
Jordan 15 2 0 0 17  
Kambodsja 8 2 0 0 10  
Kamerun 13 11 0 0 24 69 %
Kasakhstan 11 17 0 1 29 100 %
Kenya 41 28 1 0 70 88 %
Kina 126 113 15 5 259 95 %
Kirgisistan 6 2 0 0 8  
Kosovo 84 42 4 0 130 88 %
Kuwait 3 2 0 0 5  
Libanon 15 3 2 1 21 84 %
Malaysia 26 23 1 0 50 94 %
Marokko 68 10 4 0 82 80 %
Mexico 49 18 0 0 67 97 %
Moldova 4 3 0 0 7  
Montenegro 7 2 0 0 9  
Myanmar 13 0 0 1 14  
Nepal 85 38 0 0 123 92 %
New Zealand 13 3 0 0 16  
Nigeria 69 66 2 2 139 93 %
Nord-Makedonia 26 27 0 1 54 95 %
Pakistan 458 298 11 12 779 79 %
Peru 17 10 0 0 27 90 %
Russland 253 173 21 0 447 91 %
Rwanda 9 7 1 0 17  
Serbia 124 167 4 2 297 98 %
Singapore 16 10 0 0 26 100 %
Somalia 43 87 5 12 147 65 %
Sri Lanka 83 39 6 0 128 91 %
Statsløs 76 17 2 14 109 84 %
Storbritannia 214 90 4 73 381 94 %
Sudan 72 36 2 17 127 88 %
Syria 311 353 85 469 1218 90 %
Sør-Afrika 32 17 0 2 51 93 %
Sør-Korea 20 22 0 0 42 93 %
Sør-Sudan 4 0 2 13 19  
Tanzania 6 7 1 0 14  
Thailand 287 127 7 1 422 94 %
Tunisia 19 10 0 0 29 85 %
Tyrkia 203 90 4 32 329 90 %
Uganda 22 16 0 4 42 95 %
Ukraina 41 43 1 1 86 92 %
USA 307 128 5 12 452 95 %
Usbekistan 8 8 0 1 17  
Venezuela 13 7 0 1 21 91 %
Vietnam 89 45 5 5 144 82 %
Zambia 7 0 1 0 8  
Zimbabwe 5 11 0 0 16  
Andre 42 21 0 2 65 82 %
Total 6153 3982 307 1024 11466 87 %

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person (tredjelandsborger) som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?