Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2016)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2016, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2016: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Albania 2 9 1 9 4 4 2 5 4 0 6 1 47
Algerie 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 8
Andre 9 2 6 9 3 6 7 12 4 6 8 9 81
Angola 8 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 13
Argentina 0 0 2 2 1 2 2 0 1 0 7 2 19
Armenia 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 7
Australia 13 13 17 13 21 17 10 11 5 15 13 12 161
Bangladesh 2 3 3 1 3 1 0 2 1 3 4 2 25
Bosnia-Hercegovina 5 7 8 5 13 10 5 4 2 9 6 7 81
Brasil 5 7 9 11 9 10 9 12 10 13 7 9 111
Canada 14 22 10 13 9 22 27 18 26 12 17 21 211
Chile 2 0 3 7 5 3 4 1 1 14 2 0 42
Colombia 4 2 0 0 2 7 5 1 3 0 4 1 29
Egypt 0 1 1 2 0 1 2 0 3 1 4 1 16
Etiopia 0 0 3 1 0 0 6 0 2 2 1 0 15
Filippinene 30 40 23 27 27 34 19 21 16 21 21 10 290
Georgia 2 2 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1 11
Ghana 3 1 2 0 1 0 4 1 3 2 0 1 18
Hviterussland 7 15 27 32 25 6 1 5 0 3 3 22 146
India 108 105 131 99 103 98 107 145 77 103 75 112 1263
Indonesia 0 2 1 4 0 2 0 3 1 4 4 1 22
Iran 4 7 9 5 6 7 3 10 8 9 7 2 77
Israel 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5
Japan 4 14 5 8 11 9 6 2 5 7 6 5 82
Kambodsja 3 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7
Kasakhstan 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 8
Kenya 33 5 3 2 1 4 1 0 1 7 0 2 59
Kina 17 32 77 21 23 43 26 32 25 17 28 20 361
Kosovo 1 2 3 1 1 1 0 2 5 2 1 4 23
Madagaskar 0 0 0 4 2 2 0 0 0 3 0 0 11
Makedonia 4 2 2 4 0 2 16 1 6 5 2 2 46
Malawi 3 2 0 0 0 2 4 2 0 1 0 2 16
Malaysia 0 1 3 1 7 5 0 8 1 0 1 0 27
Marokko 0 0 1 0 1 2 0 1 1 0 0 0 6
Mexico 0 2 3 2 6 4 3 8 3 2 3 4 40
Moldova 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 9
Mongolia 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 11
Montenegro 4 1 0 1 1 1 0 0 1 3 1 0 13
Nepal 9 17 25 27 10 6 6 4 5 2 5 4 120
New Zealand 4 5 5 9 11 8 6 33 6 5 2 6 100
Nigeria 1 6 4 3 0 0 1 5 0 1 2 2 25
Pakistan 9 8 4 2 8 10 3 13 4 4 10 7 82
Peru 2 0 0 1 3 3 2 1 2 1 1 0 16
Russland 22 24 29 37 16 19 13 18 10 21 15 14 238
Serbia 53 42 41 41 54 87 22 51 29 50 34 37 541
Singapore 1 1 0 1 0 0 3 3 1 2 1 0 13
Sri Lanka 2 1 3 1 1 2 4 1 1 1 3 1 21
Statsløs 1 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 11
Sudan 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 6
Syria 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 5
Sør-Afrika 3 5 0 4 5 1 5 0 5 2 3 7 40
Sør-Korea 5 3 0 4 0 7 5 4 0 6 1 4 39
Tanzania 12 0 1 1 0 4 1 3 2 2 5 3 34
Thailand 6 60 16 17 6 20 4 4 2 6 2 14 157
Tunisia 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1 6
Tyrkia 6 4 4 4 6 5 8 11 4 5 7 7 71
Uganda 17 0 0 1 0 3 3 1 0 2 0 0 27
Ukraina 40 50 85 70 72 59 37 33 19 35 17 57 574
Uruguay 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 1 7
USA 37 30 47 27 41 64 48 70 41 41 23 26 495
Venezuela 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 7
Vietnam 233 197 190 148 70 34 12 5 3 20 16 74 1002
Zambia 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 1 7
Zimbabwe 1 0 0 2 0 9 0 0 0 0 1 2 15
Totalt 767 760 816 689 598 656 463 577 352 478 388 530 7076

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?