Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2017)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2017, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2017: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Albania 3 4 0 5 5 4 3 3 1 5 1 3 37
Andre4 5 3 8 4 9 5 7 15 2 6 2 3 69
Argentina 7 10 5 10 5 5 0 6 7 4 9 4 72
Armenia 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 6
Aserbajdsjan 2 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 9
Australia 12 24 13 17 21 13 15 17 13 13 8 14 186
Bangladesh 0 2 2 3 1 0 9 2 4 0 3 0 26
Bosnia-Hercegovina 4 5 12 12 13 33 7 13 4 5 12 46 166
Brasil 4 3 9 10 18 16 1 11 11 20 12 5 120
Canada 7 12 52 23 32 57 17 23 16 20 13 12 284
Chile 0 3 7 2 1 2 0 2 0 0 1 1 19
Colombia 0 2 2 1 3 4 4 3 2 3 2 5 31
Costa Rica 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 5
Cuba 1 0 0 0 1 3 0 0 0 1 2 0 8
Egypt 1 0 3 0 3 0 2 3 1 1 3 0 17
Etiopia 0 2 1 0 3 0 2 2 2 4 0 1 17
Filippinene 15 50 48 20 31 20 22 44 15 30 20 20 335
Georgia 0 1 1 0 3 0 0 5 0 0 0 0 10
Ghana 0 3 1 3 2 0 0 4 2 2 1 0 18
Hviterussland 8 23 30 7 40 7 7 8 3 8 6 12 159
India 99 143 175 122 165 103 160 176 108 128 101 98 1578
Indonesia 0 1 1 2 0 1 1 3 1 3 2 2 17
Iran 7 11 1 2 6 5 8 15 14 6 5 6 86
Israel 1 0 0 0 1 0 4 1 1 2 1 0 11
Japan 2 5 11 7 15 5 8 11 7 7 4 3 85
Kasakhstan 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1 1 1 9
Kenya 7 4 0 35 2 6 0 1 0 1 2 4 62
Kina 12 12 77 19 37 22 31 40 19 25 12 13 319
Kosovo 0 2 2 3 2 3 2 4 1 6 0 0 25
Libanon 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9
Madagaskar 0 0 0 0 5 1 2 2 0 0 3 0 13
Makedonia 3 1 0 5 1 5 4 18 2 4 2 3 48
Malawi 3 6 0 0 0 0 1 5 1 0 1 2 19
Malaysia 0 1 2 4 2 4 4 4 4 1 2 1 29
Marokko 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5
Mexico 4 0 6 4 7 2 10 10 7 3 2 6 61
Moldova 7 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 12
Montenegro 2 2 2 2 4 0 0 0 0 3 0 1 16
Nepal 2 9 45 22 10 4 3 10 4 3 0 2 114
New Zealand 7 2 5 7 10 11 31 28 7 5 3 5 121
Nigeria 2 1 2 3 6 0 1 4 2 0 0 1 22
Pakistan 6 5 9 5 8 4 3 10 7 5 7 1 70
Peru 1 0 2 1 2 1 0 4 0 1 1 0 13
Russland 13 25 33 17 23 15 42 28 22 35 15 9 277
Senegal 0 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0 7
Serbia 35 38 55 38 79 47 34 74 33 32 26 17 508
Singapore 1 0 3 2 2 0 1 4 1 0 3 0 17
Sri Lanka 3 1 1 0 1 0 2 2 0 2 1 3 16
Statsløs 0 2 0 0 1 1 1 2 1 1 2 1 12
Syria 0 1 0 0 0 1 2 1 0 1 0 0 6
Sør-Afrika 1 1 6 1 5 2 2 10 4 2 3 3 40
Sør-Korea 0 2 8 2 3 12 3 6 2 6 1 0 45
Tanzania 1 1 0 4 1 4 1 6 0 5 0 1 24
Thailand 5 18 60 24 18 5 4 13 10 7 6 6 176
Tunisia 1 1 2 0 1 1 0 3 0 0 1 0 10
Tyrkia 5 2 9 4 15 8 6 9 4 4 5 4 75
Uganda 5 0 4 8 0 2 3 1 3 0 0 0 26
Ukraina 51 75 152 59 65 64 87 35 25 28 38 36 715
Uruguay 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 5
USA 18 30 54 36 43 70 61 97 36 34 34 26 539
Venezuela 1 0 1 1 0 1 4 5 2 1 1 0 17
Vietnam 130 123 477 132 126 11 49 17 29 8 44 21 1167
Zambia 0 0 0 2 0 0 0 7 0 3 0 0 12
Zimbabwe 2 0 0 1 3 3 0 2 0 0 2 1 14
Totalt 506 676 1403 700 865 601 675 837 445 499 427 406 8046

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?