Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2018)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2018, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2018: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Albania 3 1 4 5 8 2 5 3 4 1 3 4 43
Algerie 0 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 0 8
Andre4 3 4 4 2 4 4 1 2 7 4 3 4 42
Argentina 6 4 1 8 2 9 5 2 2 11 2 3 55
Armenia 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 5
Aserbajdsjan 0 0 2 1 1 0 3 5 1 3 3 0 19
Australia 17 16 15 12 7 15 13 19 10 27 9 13 177
Bangladesh 3 3 2 0 1 0 1 3 1 2 1 6 23
Bolivia 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Bosnia-Hercegovina 9 7 41 13 21 14 9 6 8 16 13 7 164
Brasil 14 7 4 54 6 12 22 38 13 16 12 7 205
Canada 12 7 11 20 19 9 17 22 16 28 15 9 185
Chile 4 1 5 3 1 2 1 6 3 1 1 2 30
Colombia 1 1 1 1 0 3 4 10 5 4 6 1 37
Costa Rica 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 6
Cuba 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 5
Dominikanske Republikk 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Ecuador 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 8
Egypt 1 1 4 2 4 1 3 5 2 4 6 6 39
Elfenbenskysten 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 3
Etiopia 3 3 1 0 1 0 1 5 4 3 0 0 21
Filippinene 43 40 40 45 26 36 14 42 38 34 33 26 423
Georgia 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 4
Ghana 3 1 1 1 0 8 0 3 2 2 2 2 25
Guatemala 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 4
Hviterussland 28 10 15 46 12 12 6 7 7 5 12 7 167
India 193 106 171 140 167 127 182 236 153 151 180 133 1939
Indonesia 2 3 6 0 8 2 1 6 5 6 6 3 48
Irak 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 4
Iran 12 6 9 7 5 8 7 31 14 16 10 10 135
Israel 0 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 14
Japan 5 4 5 15 8 8 2 6 4 17 7 1 82
Jemen 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 2 7
Jordan 0 0 1 1 0 1 0 3 0 2 0 0 8
Kambodsja 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Kamerun 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Kasakhstan 0 2 0 1 1 2 0 2 1 3 0 2 14
Kenya 1 1 1 34 4 2 2 9 3 0 1 3 61
Kina 22 19 93 34 12 26 16 48 21 21 18 12 342
Kosovo 6 2 4 1 2 0 3 1 4 3 7 3 36
Kuwait 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Libanon 0 1 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 7
Libya 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
Madagaskar 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 3 10
Makedonia 3 4 0 1 4 15 1 1 3 5 3 3 43
Malawi 3 5 0 0 0 0 1 7 1 0 2 6 25
Malaysia 2 6 2 4 2 1 2 6 2 4 4 5 40
Marokko 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 1 6
Mexico 3 3 7 7 4 5 5 8 4 4 5 5 60
Moldova 2 0 0 0 5 0 1 1 0 1 0 0 10
Mongolia 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 12
Montenegro 4 2 1 0 1 1 1 1 2 1 3 0 17
Mosambik 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 6
Nepal 6 8 40 37 12 13 0 14 5 6 4 2 147
New Zealand 1 4 5 5 6 8 6 52 7 10 3 3 111
Nigeria 2 3 3 0 0 1 1 2 4 0 8 2 26
Pakistan 11 9 18 5 11 8 6 7 12 10 14 5 116
Peru 0 2 0 1 0 3 2 0 2 0 1 0 11
Russland 25 23 23 18 19 29 18 40 29 29 26 12 291
Saudi-Arabia 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 6
Senegal 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Serbia 43 26 41 64 55 71 32 36 54 29 43 17 511
Singapore 1 2 2 0 1 2 4 3 2 1 2 0 20
Sri Lanka 1 1 0 3 2 0 2 1 2 2 1 0 15
Statsløs 1 1 1 0 1 1 0 0 1 2 3 1 12
Sudan 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 5
Syria 0 1 0 1 1 2 0 1 1 1 0 1 9
Sør-Afrika 6 3 3 2 3 7 8 5 3 4 2 8 54
Sør-Korea 7 4 3 13 5 2 3 9 7 5 1 5 64
Tanzania 3 1 1 3 6 0 0 5 0 3 4 2 28
Thailand 12 24 60 26 14 15 19 10 6 7 14 3 210
Trinidad og Tobago 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
Tunisia 2 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 7
Tyrkia 4 2 5 9 4 6 7 12 7 8 7 8 79
Uganda 3 1 0 0 11 1 0 4 0 0 1 1 22
Ukraina 64 92 110 139 67 79 71 40 37 45 29 73 846
Uruguay 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
USA 41 29 37 42 40 40 32 93 37 69 45 30 535
Usbekistan 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3
Venezuela 1 1 2 2 0 3 3 7 3 3 5 3 33
Vietnam 265 172 309 231 119 34 8 28 7 30 19 38 1260
Zambia 0 0 1 1 0 0 0 9 0 1 0 0 12
Zimbabwe 3 0 0 3 3 0 1 3 1 0 0 0 14
Totalt 924 690 1127 1077 727 663 558 949 581 676 609 509 9101

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?