Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2020, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2020: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Totalt
Albania 2 2 1 0 2 13 20
Andre4 17 19 10 0 14 9 69
Argentina 9 22 6 1 2 1 41
Australia 15 24 8 3 11 4 65
Bangladesh 4 6 0 0 0 0 10
Bosnia-Hercegovina 4 2 5 1 6 1 19
Brasil 13 17 3 5 14 4 56
Canada 18 33 11 0 8 6 76
Chile 0 2 1 1 1 0 5
Colombia 3 2 2 0 4 5 16
Egypt 6 3 1 0 0 1 11
Etiopia 2 3 3 0 1 0 9
Filippinene 44 64 22 2 11 17 160
Ghana 2 6 0 1 1 2 12
Hviterussland 17 12 7 0 9 18 63
India 158 136 77 11 83 44 509
Indonesia 5 5 1 0 4 0 15
Iran 12 24 10 2 13 6 67
Japan 8 20 4 0 3 2 37
Kambodsja 1 4 0 0 0 1 6
Kamerun 1 2 1 0 1 2 7
Kasakhstan 2 1 1 0 0 1 5
Kenya 0 57 1 0 1 2 61
Kina 42 14 19 3 85 9 172
Kosovo 2 4 1 0 2 3 12
Laos 0 0 0 0 0 5 5
Malawi 0 11 2 0 0 0 13
Malaysia 4 2 1 0 3 2 12
Mexico 5 4 1 0 2 2 14
Montenegro 3 0 2 0 0 0 5
Nepal 8 31 8 2 3 1 53
New Zealand 2 7 3 1 2 4 19
Nigeria 6 1 0 0 1 3 11
Pakistan 25 11 9 1 9 4 59
Peru 0 3 2 0 1 0 6
Russland 37 21 8 1 9 16 92
Serbia 56 38 17 2 19 7 139
Singapore 1 1 0 0 1 2 5
Sri Lanka 3 3 0 0 1 0 7
Sør-Afrika 4 13 1 0 3 2 23
Sør-Korea 3 6 3 0 74 2 88
Tanzania 0 16 0 0 0 0 16
Thailand 14 28 16 0 77 24 159
Tunisia 1 1 1 1 1 0 5
Tyrkia 16 9 3 1 7 4 40
Uganda 0 11 1 0 0 0 12
Ukraina 71 130 93 7 133 51 485
USA 53 42 18 3 26 16 158
Venezuela 3 2 1 1 3 0 10
Vietnam 64 132 143 1 602 107 1049
Zimbabwe 0 4 1 0 0 0 5
Totalt 766 1011 529 51 1253 403 4013

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?