Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2020, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - Januar 2020: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan
Andre4 60
Argentina 9
Australia 15
Brasil 13
Canada 18
Egypt 6
Filippinene 44
Hviterussland 17
India 159
Indonesia 5
Iran 12
Japan 8
Kina 42
Mexico 5
Nepal 8
Nigeria 6
Pakistan 25
Russland 41
Serbia 57
Thailand 14
Tyrkia 16
Ukraina 71
USA 53
Venezuela 5
Vietnam 64
Totalt 773

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?