Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2024)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2024, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - mai 2024: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Totalt
Afghanistan 0 1 0 0 1 2
Albania 5 2 1 17 3 28
Algerie 0 1 1 1 1 4
Angola 0 0 0 3 0 3
Antigua og Barbuda 0 0 1 0 0 1
Argentina 4 4 7 34 160 209
Armenia 0 0 0 1 0 1
Aserbajdsjan 0 7 1 4 6 18
Australia 4 15 9 6 25 59
Bangladesh 6 5 9 4 2 26
Belarus 43 56 23 14 32 168
Bolivia 0 2 0 0 0 2
Bosnia-Hercegovina 2 5 3 3 1 14
Brasil 10 35 21 18 10 94
Brunei 0 0 1 0 0 1
Burkina Faso 0 1 0 0 0 1
Canada 12 13 13 10 15 63
Chile 4 0 2 3 6 15
Colombia 3 8 2 8 8 29
Costa Rica 0 1 1 0 1 3
Cuba 0 0 0 0 2 2
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 1 0 0 1
Ecuador 1 0 0 2 3 6
Egypt 2 7 3 4 7 23
Elfenbenskysten 1 0 1 1 0 3
Etiopia 1 2 0 2 0 5
Filippinene 52 155 90 112 60 469
Georgia 1 0 2 2 2 7
Ghana 4 7 1 1 1 14
Guatemala 0 2 0 0 1 3
Guinea-Bissau 0 0 1 0 0 1
Haiti 0 0 0 0 1 1
India 109 140 114 110 58 531
Indonesia 2 6 4 7 4 23
Iran 9 18 12 16 11 66
Israel 0 1 0 0 0 1
Jamaica 0 1 0 0 0 1
Japan 1 8 5 5 4 23
Jemen 1 0 1 0 0 2
Jordan 0 2 0 1 1 4
Kambodsja 0 0 2 3 3 8
Kamerun 0 1 1 1 0 3
Kasakhstan 1 5 0 2 1 9
Kenya 4 1 2 5 9 21
Kina 13 72 13 21 11 130
Kirgisistan 0 0 1 0 0 1
Kosovo 4 9 7 1 6 27
Laos 0 0 2 2 0 4
Libanon 0 1 1 0 3 5
Libya 0 2 0 0 0 2
Malawi 5 2 0 1 0 8
Malaysia 3 5 6 4 3 21
Marokko 5 3 0 1 1 10
Mexico 2 5 0 7 7 21
Mongolia 0 1 0 0 0 1
Montenegro 0 4 0 3 0 7
Mosambik 0 0 1 0 0 1
Myanmar 1 2 0 0 0 3
Nepal 3 8 46 31 12 100
New Zealand 0 2 6 18 5 31
Nicaragua 0 0 0 0 1 1
Nigeria 0 3 5 9 4 21
Nord-Makedonia 4 2 2 0 7 15
Pakistan 15 28 28 15 19 105
Paraguay 0 0 0 1 2 3
Peru 0 0 1 7 2 10
Russland 11 15 4 12 6 48
Rwanda 0 1 0 0 0 1
Saudi-Arabia 0 0 0 0 1 1
Senegal 0 3 0 2 0 5
Serbia 13 39 24 47 23 146
Sierra Leone 0 1 0 0 0 1
Singapore 2 2 2 1 3 10
Sri Lanka 2 4 5 3 5 19
Statsløs 3 4 2 1 4 14
Storbritannia 50 107 97 97 101 452
Sudan 0 0 1 0 0 1
Syria 0 0 1 0 0 1
Sør-Afrika 7 6 6 8 5 32
Sør-Korea 8 9 6 6 7 36
Sør-Sudan 0 1 0 0 0 1
Tanzania 0 5 4 2 3 14
Thailand 6 45 36 115 92 294
Trinidad og Tobago 0 0 1 1 0 2
Tunisia 1 0 1 2 0 4
Tyrkia 9 13 16 6 6 50
Uganda 3 2 2 1 0 8
Ukraina 13 35 30 61 23 162
Uruguay 0 1 0 0 1 2
USA 26 27 30 42 36 161
Usbekistan 0 2 2 0 1 5
Venezuela 2 3 1 0 2 8
Vietnam 82 232 364 375 293 1346
Zambia 1 1 0 0 0 2
Zimbabwe 3 1 5 5 4 18
Totalt 579 1220 1094 1308 1138 5339

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Fant du det du lette etter?