Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2024)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2024, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar 2024: Antall innvilgde arbeidstillatelser etter statsborgerskap og måned
Statsborgerskap Jan Totalt
Afghanistan 1 1
Albania 5 5
Argentina 4 4
Aserbajdsjan 1 1
Australia 4 4
Bangladesh 6 6
Belarus 43 43
Bosnia-Hercegovina 2 2
Brasil 11 11
Canada 12 12
Chile 4 4
Colombia 3 3
Ecuador 1 1
Egypt 2 2
Elfenbenskysten 1 1
Etiopia 1 1
Filippinene 52 52
Georgia 1 1
Ghana 4 4
India 110 110
Indonesia 2 2
Iran 9 9
Japan 1 1
Jemen 1 1
Kasakhstan 1 1
Kenya 4 4
Kina 13 13
Kosovo 4 4
Malawi 5 5
Malaysia 3 3
Marokko 5 5
Mexico 2 2
Myanmar 1 1
Nepal 3 3
Nord-Makedonia 4 4
Pakistan 15 15
Peru 1 1
Russland 11 11
Serbia 13 13
Singapore 2 2
Sri Lanka 2 2
Statsløs 3 3
Storbritannia 50 50
Sudan 1 1
Sør-Afrika 7 7
Sør-Korea 8 8
Thailand 6 6
Tunisia 1 1
Tyrkia 9 9
Uganda 3 3
Ukraina 13 13
USA 27 27
Venezuela 2 2
Vietnam 82 82
Zambia 1 1
Zimbabwe 3 3
Totalt 586 586

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

Fant du det du lette etter?