Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2020, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - juni 2020: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Vietnam 29 1020 0 1049
India 245 29 235 509
Ukraina 80 321 84 485
Kina 84 69 19 172
Filippinene 42 78 40 160
Thailand 9 138 12 159
USA 74 6 78 158
Serbia 71 55 13 139
Russland 54 25 13 92
Sør-Korea 9 0 79 88
Canada 37 0 39 76
Andre4 56 6 7 69
Iran 62 0 5 67
Australia 28 3 34 65
Hviterussland 8 55 0 63
Kenya 2 2 57 61
Pakistan 53 0 6 59
Brasil 40 8 8 56
Nepal 16 28 9 53
Argentina 7 2 32 41
Tyrkia 34 0 6 40
Japan 11 2 24 37
Sør-Afrika 6 7 10 23
Albania 3 15 2 20
Bosnia-Hercegovina 16 3 0 19
New Zealand 11 5 3 19
Colombia 14 1 1 16
Tanzania 2 0 14 16
Indonesia 11 0 4 15
Mexico 11 1 2 14
Malawi 0 0 13 13
Malaysia 7 0 5 12
Ghana 9 0 3 12
Uganda 0 0 12 12
Kosovo 9 3 0 12
Egypt 9 1 1 11
Nigeria 9 0 2 11
Venezuela 10 0 0 10
Bangladesh 7 0 3 10
Etiopia 9 0 0 9
Sri Lanka 7 0 0 7
Kamerun 5 0 2 7
Peru 4 1 1 6
Kambodsja 0 6 0 6
Zimbabwe 2 2 1 5
Chile 3 2 0 5
Kasakhstan 2 0 3 5
Singapore 1 0 4 5
Tunisia 4 0 1 5
Laos 0 5 0 5
Montenegro 2 3 0 5
Total 1224 1902 887 4013

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?