Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2020)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2020, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - Januar 2020: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
India 83 10 66 159
Ukraina 31 38 2 71
Vietnam 5 59 0 64
Andre4 43 4 13 60
Serbia 28 26 3 57
USA 31 0 22 53
Filippinene 15 22 7 44
Kina 34 0 8 42
Russland 22 13 6 41
Pakistan 23 0 2 25
Canada 11 0 7 18
Hviterussland 1 16 0 17
Tyrkia 14 0 2 16
Australia 8 0 7 15
Thailand 6 7 1 14
Brasil 10 2 1 13
Iran 12 0 0 12
Argentina 4 0 5 9
Nepal 5 1 2 8
Japan 6 0 2 8
Nigeria 4 0 2 6
Egypt 6 0 0 6
Venezuela 5 0 0 5
Indonesia 4 0 1 5
Mexico 5 0 0 5
Total 416 198 159 773

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?