Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere per måned og statsborgerskap (2014)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2014, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2014: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Albania 3 4 0 6 5 2 4 3 4 1 4 2 38
Algerie 1 10 9 1 1 0 2 1 1 8 1 0 35
Angola 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 4
Argentina 1 4 2 3 5 2 2 5 1 1 2 1 29
Armenia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Aserbajdsjan 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Australia 7 23 18 22 13 21 19 14 12 17 6 16 188
Bangladesh 0 1 0 1 2 2 4 1 2 2 2 0 17
Barbados 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
Bolivia 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5
Bosnia-Hercegovina 5 9 12 14 18 17 8 8 10 9 2 8 120
Botswana 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Brasil 5 10 15 9 15 12 15 10 16 10 7 3 127
Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Canada 5 21 24 12 11 39 29 30 16 15 15 10 227
Chile 2 2 3 0 2 3 6 0 0 1 2 0 21
Colombia 2 0 3 0 1 6 7 2 1 3 0 3 28
Costa Rica 0 0 2 1 0 2 0 2 0 1 0 0 8
Cuba 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 8
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Dominikanske Republikk 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Ecuador 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 6
Egypt 0 0 3 3 2 3 2 1 3 2 2 1 22
El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Elfenbenskysten 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
Etiopia 2 3 2 0 2 2 5 3 3 1 6 0 29
Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Filippinene 40 97 97 107 60 65 73 37 47 57 45 40 765
Gabon 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Gambia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Georgia 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 5
Ghana 2 5 0 2 2 1 1 1 6 1 1 0 22
Guatemala 0 4 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 7
Honduras 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3
Hong Kong 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Hviterussland 5 30 12 58 12 16 5 7 1 0 2 10 158
India 72 143 201 155 79 155 156 149 134 169 96 120 1629
Indonesia 2 1 1 2 0 2 4 1 2 3 0 1 19
Irak 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2
Iran 4 7 13 10 8 13 17 15 6 20 4 8 125
Israel 0 4 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 11
Japan 9 8 7 6 2 5 5 4 8 3 2 11 70
Jemen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jordan 4 0 1 0 3 1 1 0 1 0 0 1 12
Kambodsja 1 2 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 12
Kamerun 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 6
Kasakhstan 0 1 1 4 0 4 0 2 1 1 1 1 16
Kenya 3 25 2 1 6 2 2 9 1 5 3 3 62
Kina 21 26 71 28 22 34 45 31 27 26 20 23 374
Kongo (Brazzaville) 0 0 12 0 0 2 0 0 1 0 0 0 15
Kosovo 5 1 0 4 0 1 4 1 3 0 3 0 22
Kuwait 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Laos 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
Lesotho 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Libanon 0 1 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 10
Liberia 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3
Libya 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Madagaskar 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 5
Makedonia 1 3 2 2 0 3 2 4 1 5 3 0 26
Malawi 3 0 0 3 0 1 1 3 0 3 4 1 19
Malaysia 1 4 4 4 3 4 7 2 20 6 2 5 62
Marokko 1 1 1 0 2 1 1 2 0 2 0 2 13
Mauritius 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 4
Mexico 3 3 1 3 3 11 9 4 3 3 2 1 46
Moldova 1 2 2 1 8 3 2 1 1 0 0 1 22
Mongolia 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Montenegro 0 4 5 2 3 5 3 0 6 0 2 0 30
Mosambik 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 6
Myanmar 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
Namibia 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Nepal 2 17 29 6 11 5 6 9 8 2 4 2 101
New Zealand 2 3 10 8 5 10 1 38 9 8 4 4 102
Nicaragua 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 4
Nigeria 0 8 2 3 1 1 3 2 5 4 1 2 32
Oman 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Pakistan 9 6 7 9 7 7 10 7 11 15 13 6 107
Panama 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Peru 2 0 0 1 4 1 1 0 0 5 1 1 16
Russland 17 58 45 34 28 28 35 24 34 16 34 20 373
Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Saudi-Arabia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
Senegal 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Serbia 28 48 39 40 37 62 49 21 24 35 25 27 435
Sierra Leone 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Singapore 1 3 2 2 3 2 8 3 0 0 1 2 27
Sri Lanka 2 2 0 0 3 2 0 4 3 1 3 6 26
Statsløs 1 1 6 2 0 1 5 2 0 1 2 3 24
Sudan 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 5
Syria 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 2 0 8
Sør-Afrika 1 5 2 1 6 3 1 6 3 4 4 3 39
Sør-Korea 7 2 7 11 2 4 7 5 12 8 3 2 70
Taiwan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tanzania 5 6 5 0 1 2 0 11 1 3 0 4 38
Thailand 2 7 31 19 36 12 16 4 10 5 2 5 149
Tonga 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Trinidad og Tobago 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Tunisia 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Tyrkia 4 7 7 6 8 1 16 6 5 9 9 2 80
Uganda 1 9 4 1 1 4 2 4 0 0 0 3 29
Ukraina 14 68 72 76 103 57 44 28 32 21 24 29 568
Uruguay 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3
USA 24 61 46 45 44 67 56 57 61 48 34 42 585
Usbekistan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Venezuela 3 3 4 2 3 3 5 4 1 1 1 2 32
Vietnam 32 142 228 196 188 71 24 22 17 14 23 27 984
Zambia 0 2 1 0 0 0 0 5 1 0 2 0 11
Zimbabwe 0 2 3 0 3 0 1 2 1 0 0 0 12
Totalt 370 931 1091 943 793 808 749 631 597 587 436 477 8413

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?