Innvilgede familietillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2017)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk tillatelse ved familiegjenforening eller -etablering med et familiemedlem i Norge i 2017. Tallene viser også statsborgerskapet til de som søkte. 
Tabellen laster inn data
Januar - desember 2017: Innvilgede familietillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
StatsborgerskapJanFebMarAprMaiJunJulAugSepOktNovDesTotalt
Afghanistan 39 13 24 28 33 49 20 41 24 27 37 15 350
Albania 3 6 3 0 5 4 6 1 2 8 6 2 46
Algerie 1 3 2 3 0 0 0 0 0 4 0 0 13
Andre4 4 2 3 2 3 5 5 4 3 11 6 2 50
Angola 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Argentina 3 2 2 0 0 1 0 3 3 1 1 1 17
Aserbajdsjan 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 1 6
Australia 5 6 10 2 10 6 7 4 3 10 4 1 68
Bangladesh 4 4 10 3 3 5 7 7 4 4 5 3 59
Bolivia 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 5
Bosnia-Hercegovina 10 15 5 10 13 6 10 13 5 12 15 9 123
Brasil 15 7 18 14 7 19 22 19 18 15 31 13 198
Burundi 1 2 0 1 0 1 0 2 3 3 3 1 17
Canada 3 10 8 5 8 17 8 8 7 11 10 3 98
Chile 2 4 0 1 7 4 2 4 3 2 1 0 30
Colombia 3 1 3 2 7 3 10 5 6 6 5 4 55
Costa Rica 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 6
Cuba 5 5 4 2 1 3 0 0 0 5 0 0 25
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 2 3 1 2 3 7 3 0 2 1 1 27
Dominikanske Republikk 1 3 0 1 0 3 5 6 0 1 1 2 23
Ecuador 1 0 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7
Egypt 4 7 2 0 3 6 6 2 8 8 7 4 57
Eritrea 215 119 179 62 114 174 86 127 68 191 89 82 1506
Etiopia 51 44 30 14 28 20 38 22 11 28 17 24 327
Filippinene 85 76 89 59 43 62 116 101 56 82 66 32 867
Gambia 2 2 0 1 2 3 0 2 2 3 1 4 22
Georgia 1 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Ghana 6 3 8 1 1 12 1 4 4 8 10 2 60
Guatemala 0 1 2 0 1 0 1 1 3 0 0 0 9
Guinea 1 5 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10
Hviterussland 3 1 5 2 3 4 3 5 3 1 2 1 33
India 43 102 105 108 112 83 76 92 84 68 51 50 974
Indonesia 7 8 7 4 1 14 5 2 4 5 8 0 65
Irak 21 17 24 7 12 15 13 3 5 25 11 6 159
Iran 10 11 17 10 14 11 9 16 34 23 22 9 186
Israel 0 1 4 0 1 1 0 3 1 1 1 0 13
Japan 5 4 14 0 3 9 13 5 10 7 5 4 79
Jemen 1 0 1 1 1 4 1 4 0 0 7 1 21
Jordan 3 1 0 0 1 1 2 1 0 2 5 1 17
Kambodsja 2 4 0 0 0 0 0 0 2 4 2 1 15
Kamerun 0 2 1 1 1 2 2 5 0 0 0 2 16
Kasakhstan 2 1 2 2 0 0 0 1 2 0 1 3 14
Kenya 9 4 9 2 7 3 9 2 1 5 9 3 63
Kina 16 20 29 16 36 36 47 27 16 29 30 15 317
Kirgisistan 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 6
Kosovo 5 13 13 12 3 12 13 22 8 8 15 7 131
Laos 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 9
Libanon 4 2 5 3 0 2 1 5 0 2 1 1 26
Liberia 1 3 0 0 0 3 0 1 0 1 1 3 13
Libya 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 6
Makedonia 4 3 0 3 2 3 7 3 6 8 3 1 43
Malawi 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 5
Malaysia 1 1 1 3 4 0 1 0 5 1 0 0 17
Marokko 8 12 9 8 4 7 1 6 5 6 7 9 82
Mexico 1 1 6 3 1 9 1 1 4 8 3 3 41
Moldova 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 2 0 7
Mongolia 1 0 0 0 0 0 6 1 1 1 1 0 11
Montenegro 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 3 1 10
Myanmar 3 2 2 3 5 2 0 3 0 3 1 2 26
Nepal 39 15 15 2 5 4 20 25 16 14 20 19 194
New Zealand 0 2 6 0 0 0 0 3 0 1 1 0 13
Nicaragua 0 0 0 0 3 0 0 1 1 0 1 0 6
Nigeria 14 2 4 4 1 2 4 5 2 7 1 4 50
Pakistan 38 41 41 38 24 41 10 34 48 27 43 18 403
Peru 3 0 3 1 1 0 1 2 1 2 3 0 17
Rep. Kongo (Brazzaville) 0 2 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 5
Russland 23 23 34 21 15 22 35 32 13 38 30 20 306
Rwanda 1 0 0 0 2 0 1 0 0 4 1 0 9
Saudi-Arabia 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 5
Senegal 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 5
Serbia 28 38 40 38 31 26 22 43 35 48 46 27 422
Sierra Leone 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 6
Singapore 1 2 0 1 0 2 0 0 2 0 1 2 11
Somalia 68 43 38 28 42 65 75 64 35 57 50 53 618
Sri Lanka 10 9 9 10 2 0 3 2 2 22 6 7 82
Statsløs 24 21 45 11 17 31 41 20 44 22 34 8 318
Sudan 39 23 55 10 22 14 11 13 10 46 16 11 270
Syria 114 193 256 183 251 329 203 265 448 223 261 84 2810
Sør-Afrika 0 3 3 1 2 2 2 6 1 3 1 1 25
Sør-Korea 4 7 12 3 2 3 10 3 6 8 3 2 63
Tanzania 0 1 1 0 1 0 0 1 0 4 2 2 12
Thailand 53 104 130 59 72 85 54 82 66 101 73 52 931
Tunisia 4 1 1 1 1 4 2 2 0 2 3 1 22
Tyrkia 15 24 29 13 16 13 7 15 14 15 21 13 195
Uganda 3 1 3 1 0 0 0 2 3 2 1 2 18
Ukraina 28 17 25 11 18 20 17 26 20 24 16 10 232
USA 33 36 35 27 26 37 58 45 28 46 29 24 424
Usbekistan 3 1 8 6 1 1 1 2 3 1 0 2 29
Venezuela 4 3 2 0 0 0 4 1 4 2 2 1 23
Vietnam 11 26 25 10 12 9 35 22 6 16 11 19 202
Zambia 0 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 0 8
Zimbabwe 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Totalt 1187 1208 1498 887 1077 1339 1188 1314 1240 1393 1190 715 14236

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til tredjelandsborgere som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?