Oppholdstillatelser for arbeid, etter statsborgerskap og type tillatelse (2019)


Tabellen viser hvor mange som fikk oppholdstillatelser for arbeid i 2019. Tallene viser statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - juli 2019: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Vietnam 45 1249 3 1297
India 547 40 614 1201
Ukraina 161 708 84 953
USA 159 19 138 316
Filippinene 127 141 42 310
Kina 145 82 63 290
Serbia 175 68 14 257
Russland 142 75 19 236
Thailand 21 168 5 194
Nepal 38 103 10 151
Brasil 110 12 27 149
Hviterussland 22 102 2 126
Australia 49 9 59 117
Canada 55 4 47 106
New Zealand 7 63 17 87
Iran 80 0 6 86
Argentina 19 11 54 84
Pakistan 68 1 10 79
Kenya 8 6 55 69
Bosnia-Hercegovina 47 12 2 61
Andre4 42 10 6 58
Tyrkia 47 5 2 54
Albania 22 23 1 46
Mexico 28 12 6 46
Japan 9 2 35 46
Sør-Afrika 21 10 14 45
Indonesia 34 1 2 37
Sør-Korea 23 1 8 32
Tanzania 7 0 23 30
Makedonia 25 4 0 29
Venezuela 22 3 3 28
Colombia 17 0 9 26
Kosovo 22 2 0 24
Malaysia 15 1 7 23
Sri Lanka 22 1 0 23
Chile 12 6 3 21
Nigeria 19 0 2 21
Bangladesh 14 0 3 17
Singapore 9 0 8 17
Statsløs 13 2 1 16
Egypt 15 0 0 15
Malawi 0 0 14 14
Ghana 11 0 2 13
Uganda 2 0 11 13
Moldova 5 7 0 12
Zimbabwe 5 7 0 12
Montenegro 7 4 0 11
Libanon 9 0 1 10
Peru 8 2 0 10
Kasakhstan 7 1 2 10
Mongolia 0 1 8 9
Madagaskar 1 0 8 9
Syria 7 0 1 8
Tunisia 7 0 0 7
Etiopia 6 0 1 7
Israel 3 0 3 6
Ecuador 3 0 3 6
Algerie 6 0 0 6
Georgia 5 0 1 6
Aserbajdsjan 5 0 1 6
Kambodsja 0 5 0 5
Cuba 2 2 1 5
Costa Rica 5 0 0 5
Kuwait 0 0 5 5
Mosambik 0 0 5 5
Trinidad og Tobago 3 0 2 5
Armenia 5 0 0 5
Total 2575 2985 1473 7033

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?