Oppholdstillatelser for arbeid, etter statsborgerskap og type tillatelse (2020)


Tabellen viser hvor mange som fikk oppholdstillatelser for arbeid i 2020. Tallene viser statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Oppholdstillatelser (arbeid)1 etter statsborgerskap og type tillatelse, 2020.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Albania 20 20 2 42
Algerie 8 0 0 8
Argentina 17 2 59 78
Armenia 5 0 0 5
Aserbajdsjan 6 0 0 6
Australia 57 3 65 125
Bangladesh 19 1 3 23
Bosnia-Hercegovina 45 6 1 52
Brasil 89 12 18 119
Canada 96 0 62 158
Chile 9 3 1 13
Colombia 31 1 3 35
Costa Rica 5 0 0 5
Ecuador 6 0 1 7
Egypt 32 1 2 35
Etiopia 22 0 0 22
Filippinene 77 93 47 217
Georgia 4 0 2 6
Ghana 21 0 3 24
Honduras 6 0 1 7
Hviterussland 22 100 0 122
India 545 32 356 933
Indonesia 33 0 6 39
Irak 4 0 1 5
Iran 156 0 10 166
Israel 2 0 4 6
Japan 21 2 36 59
Jordan 6 0 0 6
Kambodsja 1 6 0 7
Kamerun 6 0 2 8
Kasakhstan 5 0 4 9
Kenya 9 2 57 68
Kina 224 69 39 332
Kosovo 32 4 1 37
Laos 8 5 0 13
Libanon 9 0 0 9
Malawi 0 1 13 14
Malaysia 9 0 6 15
Marokko 8 0 0 8
Mexico 40 1 4 45
Mongolia 2 1 2 5
Montenegro 8 3 0 11
Nepal 60 36 11 107
New Zealand 16 13 5 34
Nigeria 19 0 8 27
Nord-Makedonia 14 0 0 14
Pakistan 123 0 15 138
Peru 6 1 1 8
Russland 123 48 28 199
Serbia 157 69 54 280
Singapore 5 0 4 9
Sri Lanka 16 0 0 16
Statsløs 7 0 0 7
Storbritannia 12 0 112 124
Syria 6 0 0 6
Sør-Afrika 27 8 12 47
Sør-Korea 26 0 121 147
Tanzania 6 1 14 21
Thailand 20 149 12 181
Tunisia 11 0 1 12
Tyrkia 85 1 15 101
Uganda 2 0 12 14
Ukraina 168 576 86 830
USA 218 7 139 364
Venezuela 16 0 2 18
Vietnam 54 1072 0 1126
Zimbabwe 3 5 1 9
EØS 3 0 2 5
Andre 39 9 9 57
Total 2967 2363 1475 6805

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

Statsborgerskap Storbritannia: Storbritannia er inkludert i EØS for januar 2020.

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?