Oppholdstillatelser for arbeid, etter statsborgerskap og type tillatelse (2021)


Tabellen viser hvor mange som fikk oppholdstillatelser for arbeid i 2021. Tallene viser statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Oppholdstillatelser (arbeid)1 etter statsborgerskap og type tillatelse, 2021.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Albania 23 50 0 73
Algerie 11 0 1 12
Angola 2 0 4 6
Argentina 22 3 92 117
Aserbajdsjan 11 0 6 17
Australia 53 3 52 108
Bangladesh 38 8 0 46
Bosnia-Hercegovina 43 3 1 47
Brasil 116 3 35 154
Canada 98 2 38 138
Chile 13 2 0 15
Colombia 33 47 3 83
Ecuador 16 1 1 18
Egypt 40 0 3 43
Etiopia 11 0 1 12
Filippinene 129 161 14 304
Ghana 21 0 3 24
Hviterussland 26 101 0 127
India 762 1 349 1112
Indonesia 33 0 1 34
Iran 222 0 4 226
Israel 5 0 4 9
Japan 18 2 10 30
Jordan 8 0 0 8
Kamerun 7 0 0 7
Kasakhstan 12 2 4 18
Kenya 10 2 0 12
Kina 210 56 29 295
Kirgisistan 6 4 0 10
Kosovo 48 0 0 48
Libanon 18 0 1 19
Malaysia 23 0 2 25
Marokko 10 0 0 10
Mexico 48 1 5 54
Montenegro 8 2 0 10
Mosambik 0 0 5 5
Nepal 67 57 2 126
New Zealand 15 16 8 39
Nigeria 39 0 6 45
Nord-Makedonia 30 1 3 34
Pakistan 193 0 12 205
Peru 12 1 0 13
Russland 131 11 22 164
Serbia 130 23 65 218
Singapore 6 0 0 6
Sri Lanka 21 1 0 22
Statsløs 5 0 0 5
Storbritannia 456 83 782 1321
Sudan 8 0 0 8
Sør-Afrika 42 2 2 46
Sør-Korea 25 0 10 35
Thailand 13 138 4 155
Tunisia 8 0 1 9
Turkmenistan 5 0 0 5
Tyrkia 152 4 13 169
Uganda 8 0 0 8
Ukraina 186 498 47 731
USA 296 2 137 435
Usbekistan 8 0 0 8
Venezuela 11 0 0 11
Vietnam 49 99 4 152
Zimbabwe 4 8 0 12
EØS 4 0 6 10
Andre 67 4 9 80
Total 4145 1402 1801 7348

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?