Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2017)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2017 uke 35 - 37 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 35Uke 36Uke 37
1. Syria 11 13 4
2. Eritrea 2 7 6
3. Statsløs 5 6 0
4. Etiopia 1 1 5
5. Afghanistan 0 4 2
6. Andre land 25 12 15
7. Total 44 43 32

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)