Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2017)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2017 uke 5 - 7 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 52Uke 63Uke 7
1. Syria 54 55 2
2. Irak 17 4 9
3. Eritrea 9 7 7
4. Statsløs 10 7 1
5. Afghanistan 7 3 4
6. Andre land 15 20 30
7. Total 112 96 53

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

2Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 5 ble det registrert 72 relokaliserte asylsøkere.

3Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 6 ble det registrert 55 relokaliserte asylsøkere.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)