Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2016)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2016 uke 26 - 28 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 26Uke 27Uke 28
1. Syria 14 18 8
2. Afghanistan 11 12 3
3. Albania 4 14 4
4. Eritrea 4 7 4
5. Somalia 1 2 5
6. Andre land 17 33 25
7. Total 51 86 49

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)