Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2016)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2016 uke 40 - 42 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 40Uke 41Uke 42
1. Eritrea 12 13 5
2. Tyrkia 6 6 10
3. Syria 7 6 5
4. Afghanistan 5 6 5
5. Iran 6 3 5
6. Andre land 46 19 17
7. Total 82 53 47

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)