Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2016)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2016 uke 45 - 47 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 45Uke 46Uke 472
1. Syria 4 7 17
2. Eritrea 5 12 9
3. Statsløs 3 13 5
4. Afghanistan 5 5 3
5. Tyrkia 2 2 7
6. Andre land 29 24 23
7. Total 48 63 64

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

2Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 47 ankom det 20 relokaliserte asylsøkere fra Hellas, disse fordelte seg på følgende statsborgerskap: Syria 16, Statsløs(SYR) 3 og 1 Irak.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)