Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2016)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2016 uke 32 - 34 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 32Uke 33Uke 34
1. Syria 9 16 9
2. Eritrea 8 7 13
3. Afghanistan 13 5 5
4. Statsløs 7 1 4
5. Marokko 3 2 5
6. Andre land 19 30 37
7. Total 59 61 73

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)