Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2017)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2017 uke 13 - 15 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 132Uke 143Uke 154
1. Eritrea 1 85 39
2. Syria 41 43 6
3. Albania 8 0 3
4. Georgia 0 0 6
5. Irak 3 0 2
6. Andre land 18 16 20
7. Total 71 144 76

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

2Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 13 ble det registrert 32 relokaliserte asylsøkere.

3Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 14 ble det registrert 122 relokaliserte asylsøkere.

4Norge deltar frivillig i EUs relokaliseringsordning (Rådsbeslutning 15/1601), ved å tilby relokalisering (overføring) av tilsammen 1 500 asylsøkere i løpet av 2016-2017 fra Hellas og Italia. I uke 15 ble det registrert 39 relokaliserte asylsøkere.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)