Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2016)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2016 uke 36 - 38 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 36Uke 37Uke 38
1. Syria 7 5 26
2. Eritrea 5 12 11
3. Iran 10 10 0
4. Statsløs 7 2 4
5. Tyrkia 9 3 1
6. Andre land 30 21 44
7. Total 68 53 86

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)