Registrerte asylsøknader etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2017)


Tabellen viser hvor mange asylsøknader som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2017 uke 43 - 45 : Registrerte1 asylsøknader etter fem største statsborgerskap
StatsborgerskapUke 43Uke 44Uke 45
1. Syria 13 3 6
2. Eritrea 3 1 8
3. Etiopia 6 4 2
4. Statsløs 3 4 3
5. Afghanistan 3 5 2
6. Andre land 25 16 15
7. Total 53 33 36

1Registrert asylsøknad» er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)