Søknader om ny behandling av asylsøknad (2018)


Søknader om ny behandling av asylsøknaden etter den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften om ny behandling for personer som tidligere har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse (ofte omtalt i mediene som «oktoberbarna»).
Tabellen laster inn data
Februar - mai 2018: Asylsøknader etter den nye midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a1 etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Feb Mar Apr Mai Totalt
Afghanistan 140 82 86 43 351
Eritrea 0 3 15 3 21
Etiopia 1 0 5 6 12
Irak 1 0 0 0 1
Iran 2 1 1 0 4
Kosovo 1 0 0 0 1
Pakistan 0 1 0 1 2
Russland 1 0 0 0 1
Statsløs 1 0 0 0 1
Syria 0 0 5 0 5
Totalt 147 87 112 53 399

1Antall asylsøknader etter den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a (Midlertidig bestemmelse om ny behandling for utlendinger som har fått tidsbegrenset oppholdstillatelse etter forskriftens § 8-8) og tilhørende ikrafttredelsesrundskriv G-03/2018 (eksternt nettsted) Ikrafttredelse av endringer i utlendingsforskriften §§ 8-8 og 8-8a (oppholdstillatelse til enslige, mindreårige asylsøkere). Gruppen som ble omfattet av denne bestemmelsen har i media ofte blitt omtalt som «oktoberbarna».

Asylsøknader etter den midlertidige bestemmelsen i utlendingsforskriften § 8-8 a inngår ikke i andre sammenstillinger av statistikk over asylsøknader.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?